Zrealizované


7.6.2016

Informácia o ročníku 2016

Na stránke www.dopracenabicykli.eu boli zverejnené celkové výsledky tohto ročníka súťaže, kde nájdete množstvo zaujímavých rebríčkov zostavených z výsledkov samospráv.
Vopred Vám všetkým ďakujeme za spoluprácu a účasť.
S pozdravom Stulajterova, tím DPNB
8.4.2016

Registrovať tím

Mesto Stará Ľubovňa už je zaregistrované. Teraz je čas na registráciu Vášho tímu za mesto. Registrácia tímov končí 26.4.2016!

Kliknite na www.dopracenabicykli.eu/registracia-timov/
Vyplňte registračný formulár
Odborné informácie o "bicyklovaní" a aj o registrácii Vám rád poskytne spolupracovník Mesta Stará Ľubovňa pre tento projekt:
Ing. Miloš Guzy
predseda OZ Cyklovňa
milosguzy@gmail.com


8.4.2016

Štatút súťaže

Súťaž Do práce na bicykli má pre rok 2016 schválený štatút. Kto má záujem o podrobnejšie informácie, môže si ho prečítať aj tu.
Ďalšie informácie sa priebežne zverejňujú na


10.3.2016

Do práce na bicykli 2016!!!

Národný cyklokoordinátor (MDVaRR SR) Peter Klučka opäť vyhlásil celonárodnú súťaž "Do práce na bicykli 2016". Celonárodná súťaž sa uskutoční od 1. do 31. mája 2016 a v rámci súťaže sa vyhodnotí mesto s najväčším počtom najazdených kilometrov prepočítaných priemerne na počet obyvateľov, najväčším počtom zapojených tímov v priemere na počet obyvateľov a bude vyhodnotená aj firma s najväčším počtom zapojených tímov.


12.2.2016

Meteorologická stanica slúži aj občanom mesta

V rámci projektu Modernizácia verejného osvetlenia Stará Ľubovňa bola inštalovaná meteorologická stanica, ktorá v súčinnosti s riadiacou jednotkou nového osvetlenia umožní správcovi operatívne nastaviť zapnutie, vypnutie a intenzitu osvetlenia aj vo vzťahu k výsledkom merania meteorologickej stanice. Výsledky denného merania sú zverejnené na web stránke Mesta. Prístup v prílohe.


28.1.2016

Partnerské kino v Rabke-Zdrój pozýva!

V rámci projeku KOCKA bolo rekonštruované aj kino v partnerskom meste Rabka-Zdrój v Poľsku. Gmina Rabka-Zdrój vás srdečne pozýva na filmové premietanie.


28.1.2016

CYKLO dni s Rabkou (PL) - Sedem spišských prameňov

V rámci trvalej udržateľnosti výsledkov projektu KOCKA bola podpísaná partnerská dohoda medzi Mestom Stará Ľubovňa a Gminou Rabka-Zdrój z Poľska. V rámci tejto dohody v roku 2016 Mesto Stará Ľubovňa zorganizuje aktivitu CYKLO dni pod názvom "Sedem spišských prameňov", do ktorej budú zapojení aj obyvatelia Rabky-Zdrój. Bližšie informácie na stránke CVČ, ktoré je garantom zorganizovania tejto akcie http://www.cvc.sk/podujatie/613/

Nastavenia cookies