Pieniny a Zamagurie

Vzdialenosť: Stará Ľubovňa - Červený Kláštor: 27 km
Spôsob dopravy: auto, autobus
Poradí vám: Turistická mapa 103 Spišská Magura – Pieniny, Turistická mapa 007 Pieninský národný park


Nádherná scenéria krajiny, rieka Dunajec s mohutným a prekrásnym kaňonom, bizarné tvary skalných brál a prírodné vzácnosti fauny a flóry, ktoré možno pohodlne pozorovať aj pri splave na pltí - to sú Pieniny.

Prírodné hodnoty tohto územia boli dôvodom, že už v r. 1932 tu vznikol prvý Medzinárodný park v Európe, ktorý zabezpečoval spoločnú ochranu slovenskej i poľskej časti Pienin. V dnešnej dobe ho na oboch stranách štátnej hranice tvoria národné parky s vynikajúcou vzájomnou spoluprácou. Pieninský národný park na Slovensku má výmeru 3 749 ha a nachádza sa v katastrálnych územiach siedmich obcí: Červený Kláštor, Haligovce, Kamienka, Lechnica, Lesnica, Stráňany, Veľký Lipník a v okresoch Stará Ľubovňa a Kežmarok. Územie ochranného pásma má výmeru 22 444 ha. Sídlo správy národného parku je v obci Červený Kláštor.

Najzápadnejší bod územia národného parku a jeho ochranného pásma sa nachádza západne od obce Osturňa na hlavnom chrbte Spišskej Magury, na kóte Brija (999 m). Najvýchodnejší bod sa nachádza medzi obcami Stráňany a Kamienka na kóte Fakľovka (934 m). Severnú hranicu územia tvorí štátna hranica s Poľskou republikou a na juhu hrebeň Spišskej Magury.
Na území národného parku sa nachádzajú národné prírodné rezervácie: Prielom Dunajca, Prielom Lesnického potoka, Haligovské skaly; národná prírodná pamiatka - jaskyňa Aksamitka; prírodná rezervácia - Kamienka tisina a chránený areál - Pieninské lipy.
Na území ochranného pásma sa nachádzajú prírodné rezervácie: Malé jazerá, Veľké Osturnianske jazero, Jezerské jazero a prírodná pamiatka - Jazero

Červený Kláštor

Okrem týchto prírodných klenotov sa môže návštevník stretnúť aj s bohatými historickými a umeleckými pamiatkami, zamagurským folklórom a architektúrou. Priamo v obci Červený Kláštor sa nachádza národná kultúrna pamiatka, kartuziánsky kláštor zo začiatku 14. st. So svojráznym urbanistickým prejavom a typickou ľudovou architektúrou sa možno stretnúť v obci Osturňa, ktorá bola v r. 1979 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.
(autor: Ing.Štefan Danko, Ing.Mária Danková)

Nastavenia cookies