Ostatné kostoly

Rímskokatolícky kostol sv. Jozefa

Kostol sa nachádza v mestskej časti Starej Ľubovne v Podsadku.Súčasťou kostola je zvonica postavená v roku 1991, ktorá nahradila drevenú zvonicu postavenú v šesťdesiatych rokoch  20. storočia. Inventárom zvonice je aj zvon, ktorý bol 2. júna 1964 prevezený do Podsadku z hradu Ľubovňa, kde bol dovtedy inštalovaný v jednej z rohových strieľni na vstupnom nádvorí hradu. Vrchný okraj zvona lemuje latinský nápis hovoriaci o tom, že zvon dala vyrobiť cirkevná obec hradu na čele s kapitánom Samuelom Heyraszom v roku 1789. Telo zvonu na jednej strane zdobí reliéf sv. Michala – patróna hradu a na druhej strane je latinský text menovite zachytávajúci úradníkov štátnej správy a samosprávy zo Starej Ľubovne a Podolínca. Podľa toho vieme, že richtárom Starej Ľubovne bol Michal Rembeczsky a richtárom Podolínca Johan Rubovits. Zvon bol vyrobený v Levoči majstrom Antonom Oberom.

Gréckokatolícky kostol Matky Ustavičnej Pomoci

Gréckokatolícka farnosť v Starej Ľubovni zasvätená Panne Márii Matke ustavičnej pomoci je jednou z troch farnosti Michalovskej viceprovincie redemptoristov na Slovensku. Svojou históriou je najmladšou z nich. Redemptoristi prišli do toho mesta až po revolúcii v roku 1989. Dovtedy v meste gréckokatolícka farnosť neexistovala. Keďže gréckokatolíci nemali vlastný chrám, pastorácia a liturgický život sa sústreďoval v priestoroch vtedajšieho Domu smútku. Prvá sv. liturgia pre tunajších gréckokatolíkov bola slúžená na Vianoce 1989. Po troch rokoch úsilia bol 7. novembra 1993 posvätený nový chrám na sídlisku Západ. Posviacku vykonaj vtedajší pomocný biskup prešovský Mons. Milan Chautur CSsR. Do farnosti boli k spolupráci pozvané rehoľné gréckokatolícke sestry z Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie (SNPM), zvlášť pre vyučovanie náboženskej výchovy v školách. Od roku 1993 pracujú vo farnosti už dvaja redemptoristi, a neskôr sa tvorí komunita troch otcov s permanentnými zmenami. V roku 2001 je postavený nový kláštor sestier služobníc (na Lipovej ulici) a v roku 2001 sa začína s výstavbou kláštora redemptoristov. Slávnostná posviacka nového kláštora redemptoristov sa konala 21. augusta 2005, ktorú vykonali prešovský eparcha vladyka Ján Babjak SJ a generálny predstavený Josef Villiam Tobin CSsR. Patrónom kláštora sa stal blahoslavený hieromučeník Metod Dominik Trčka CSsR. V roku 2003 sa pri sčítaní ľudu v Starej Ľubovni ku gréckokatolíkom prihlásilo 3 602 veriacich. 

Rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla

 Základný kameň posvätený Mons. Viktorom Trstenským 19. marca 1998. Kostol bol vysvätený 21.novembra.1999. Postavený je na mieste bývalej kotolne, pričom nosné prvky pôvodnej stavby sú včlenené do súčasnej architektonickej kompozície.

autor textu: Mgr. Pavol Mišenko

Nastavenia cookies