Ostatné kostoly

Rímskokatolícky kostol sv. Jozefa

Kostol sa nachádza v mestskej časti Starej Ľubovne v Podsadku.Súčasťou kostola je zvonica postavená v roku 1991, ktorá nahradila drevenú zvonicu postavenú v šesťdesiatych rokoch  20. storočia. Inventárom zvonice je aj zvon, ktorý bol 2. júna 1964 prevezený do Podsadku z hradu Ľubovňa, kde bol dovtedy inštalovaný v jednej z rohových strieľni na vstupnom nádvorí hradu. Vrchný okraj zvona lemuje latinský nápis hovoriaci o tom, že zvon dala vyrobiť cirkevná obec hradu na čele s kapitánom Samuelom Heyraszom v roku 1789. Telo zvonu na jednej strane zdobí reliéf sv. Michala – patróna hradu a na druhej strane je latinský text menovite zachytávajúci úradníkov štátnej správy a samosprávy zo Starej Ľubovne a Podolínca. Podľa toho vieme, že richtárom Starej Ľubovne bol Michal Rembeczsky a richtárom Podolínca Johan Rubovits. Zvon bol vyrobený v Levoči majstrom Antonom Oberom.

Gréckokatolícky kostol Matky Ustavičnej Pomoci

Základný kameň posvätený pápežom Jánom Pavlom II. 22.apríla 1990. Kostol bol vysvätený 7. novembra 1993. Súčasťou kostola je aj zvonica dokončená v roku 2002. V súčasnosti prebieha výstavba kláštora redemptoristov, dokončením ktorého vznikne  zaujímavý sakrálny komplex.

Rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla

 Základný kameň posvätený Mons. Viktorom Trstenským 19. marca 1998. Kostol bol vysvätený 21.novembra.1999. Postavený je na mieste bývalej kotolne, pričom nosné prvky pôvodnej stavby sú včlenené do súčasnej architektonickej kompozície.

autor textu: Mgr. Pavol Mišenko

Partneri

Partnerské mestá