Dom ľubovnianskeho mešťana

Dom ľubovnianskeho mešťana

Dom ľubovnianskeho mešťana

Na staršom základe bol v 18. storočí postavený dom č. 21. Má zaujímavý architektonický prvok, a to  neskororenesančné ostenie dverí v priechode na prízemí, v ktorom na hornom preklade je vytesaný nápis dokumentujúci požiar v r. 1639, ďalej v slepom okne na čelnej stene zachovaná maľba sv. Trojice. Tieto fakty, takmer neporušená luisezná úprava fasády, čierna kuchyňa a mnohé ďalšie zaujímavosti ponúka dom č. 21, ktorý je dnes “živou muzeálnou expozíciou“ - Dom ľubovnianskeho mešťana. Približuje život strednej vrstvy v 19. storočí, odkrýva záhady, remeslá a teší vlastnoručným razením ľubovnianskeho zlatého- mince pre šťastie a tiež ako unikátne platidlo v stredovekom vojenskom tábore v podhradí. Na povale Vám legendárne spišské strašidlá vyrozprávajú svoje príbehy.  

Nastavenia cookies