17.7.2019

Zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o JPÚ - lokalita Nad Krivuľou

Zistenia záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy začaté z dôvodov podľa § 2, ods. 1, písm. b) a h); záujem je preukázaný, ak s pozemkovými úpravami súhlasia vlastníci najmenej polovičnej výmery pozemkov, ktoré tvoria obvod projektu pozemkových úprav, a o prejavenom záujme spíše okresný úrad zápisnicu; to neplatí na konanie podľa osobitného predpisu.

K stiahnutiu

Publikované: 17.7.2019 | Aktualizácia: 17.7.2019 | Zobrazené: 348

Partneri

Partnerské mestá