11.1.2024

VOĽBY prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 1/2024

vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa

23.marca 2024 ( 1.kolo)

06.apríla 2024 ( 2.kolo)

Deň konania volieb - 1 kolo:            23.03.2024

Deň konania volieb - 2 kolo:           06.04.2024, v prípade ak v prvom kole ani jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov

Čas konania volieb:                         07.00 - 22.00 hod

Obyvatelia s trvalým pobytom Stará Ľubovňa bez ulice, patria do volebného okrsku č. 1 - Provinčný dom, Nám.sv. Mikuláša 12, Stará Ľubovňa.

Volič môže požiadať o hlasovací preukaz:

a) osobne - najneskôr 22.03.2024 pre 1. kolo, najneskôr 05.04.2024 pre 2.kolo ( Mestský úrad Stará Ľubovňa,  Obchodná 1, Stará Ľubovňa, 1. poschodie, č. dverí 210,)

b) v listinnej podobe - žiadosť musí byť mestu doručená najneskôr 04.03.2024 pre 1.kolo, najneskôr 14.03.2024 pre 2.kolo ( Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa)

c) elektronicky - najneskôr 04.03.2024 pre 1.kolo, najneskôr 14.03.2024 pre 2.kolo na e-mailovú adresu: katarina.pavelcakova@staralubovna.sk 

Všetky potrebné informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr 

KANDIDATÚRY NA PREZIDENTA SR SA VZDALI:

1.Andrej Danko

11. Róbert Švec

O hlasovanie ( mimo volebnej miestnosti) do prenosnej schránky je možné požiadať zapisovateľa volebnej komisie:

Volebný okrsok č. 1: Mgr. F. Grich, tel. 0905 806 643

Volebný okrsok č. 2: Mgr. J. Petriláková, tel. 0908 699 884

Volebný okrsok č. 3: Mgr. N. Lichvárová, tel. 0907 305 823

Volebný okrsok č. 4: Mgr. Š. Žid, tel. 0911 624 834

Volebný okrsok č. 5: Mgr. M. Stanislavová, tel. 0911 629 419

Volebný okrsok č. 6: Mgr. J. Ondrej, tel. 0911 350 146

Volebný okrsok č. 7: Bc. I. Hanečáková, tel. 0918 646 653

Volebný okrsok č. 8: Mgr. M. Matoľáková, tel. 0949 147 111

Volebný okrsok č. 9: Mgr. B. Šomská, tel. 0907 195 728

Volebný okrsok č. 10: Mgr. R. Macková, tel. 0919 070 903

Volebný okrsok č. 11: Mgr. J. Vaščáková, tel. 0944 146 628

Volebný okrsok č. 12: R. Stempová, tel. 0907 305 849

Volebný okrsok č. 13: H. Girgošková, tel. 0903 264 574

K stiahnutiu

Publikované: 11.1.2024 | Aktualizácia: 8.4.2024 | Zobrazené: 2542

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies