10.9.2019

Ukončenie projektu

Mesto Stará Ľubovňa ukončilo dňa 30.06.2019 realizáciu projektu "Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Starej Ľubovni (MOPS)" na základe Dodatku č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Činnosť Miestnej občianskej poriadkovej služby však naďalej pokračuje v rámci realizácie projektu "Miestna občianska poriadková služba v Starej Ľubovni".

Publikované: 10.9.2019 | Aktualizácia: 7.3.2020 | Zobrazené: 132

Partneri

Partnerské mestá