4.6.2019

Ponukové konanie na uzatvorenie nájomného vzťahu

Mesto Stará Ľubovňa v zastúpení primátorom PhDr. Ľubošom Tomkom v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Stará Ľubovňa a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva - vyhlasuje ponukové konanie na uzatvorenie nájomného vzťahu - prenájom nebytových priestorov.
Ponúkané priestory sa nachádzajú na I. NP OD Družba, Letná 6, Stará Ľubovňa (bývalá „Reštaurácia Tešla“).
Priestory sú v pôvodnom stave a pre ďalšie užívanie bude potrebná ich rekonštrukcia.

Výmera ponúkaného priestoru:
Predajná plocha: 160,00 m2
Skladová plocha: 87,59 m2
Ostatná plocha: 520,81 m2

Obhliadku priestorov možno vopred dohodnúť telefonicky v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod na t. č. 0911 624 834.

K stiahnutiu

Publikované: 4.6.2019 | Aktualizácia: 5.6.2019 | Zobrazené: 612

Partneri

Partnerské mestá