Voľby do orgánov samosprávy obcí

K stiahnutiu

Za zapisovateľku mestskej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 je menovaná:

JUDr. Katarína Železníková

e-mail: katarina.zeleznikova@staralubovna.sk

tel. kontakt: 052/43 15 223, 0903 623 017

adresa: Mestský úrad Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa

 

  • Adresa na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie:

             Mesto Stará Ľubovňa, primátor mesta Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa

  • Emailová adresa na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie:

             katarina.zeleznikova@staralubovna.sk 

Lehoty na doručenie Oznámenia:

1. do miestnej volebnej komisie 30.08.2022 (vrátane)

2. do okrskovej volebnej komisie 22.09.2022 (vrátanie)

Informácie o delegovaní do volebných komisií  sú zverejnené: https://www.minv.sk/?selfgov22-info23

Kandidátne listiny na primátora mesta Stará Ľubovňa a poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Stará Ľubovňa sa podávajú zapisovateľke Mestskej volebnej komisie.

Posledný termín na podanie kandidátnych listín je 30.08.2022 (vrátane).

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície sú zverejnené: https://www.minv.sk/?selfgov22-info21

Informácie pre nezávislých kandidátov sú zverejnené: https://www.minv.sk/?selfgov22-info31

 

 

Mesto Stará Ľubovňa  uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby primátora mesta a zároveň  

Nastavenia cookies