Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2011 7.1.2011 Právne služby. JUDr. Vladimír Dlugolinský, advokát   450,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2011 12.1.2011 O poskytovaní sociálnej služby a to opatrovateľskej služby Mária Stesňáková    
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2011 12.1.2011 O poskytovaní sociálnej služby a to opatrovateľskej služby Eduard Stesňák    
Detail Zmluva Dodávateľská 03/2011 13.1.2011 Poskytnutie dotácie Volejbalový klub mesta Stará Ľubovňa   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DODATOK č. 1 19.1.2011 uskutočnenie stavebných prác PIENSTAV, a.s. 00188034  801 843,19 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2011 28.1.2011 Mandatná zmluva na vykonanie verejného obstarania zhotoviteľa tejto stavby Legal Tender s.r.o.    
Detail Zmluva Odberateľská 13/2011 28.1.2011 Prenájom nebytových priestorov Žofia Jarabinská, Letná č. 6   4 270,97 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2011 2.2.2011 Dotáciu na spoločensko- športové podujatie EURÓPSKY POHÁR PSÍCH ZÁPRAHOV 2011 Športový klub BKM Obnova Bardejov   100,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 16/2011 2.2.2011 Prenájom nebytových priestorov Ing. Ján Tiža, Levočská č. 3, Stará Ľubovňa   2 197,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011001 3.2.2011 skartovací prístroj SHM 90S ZENIT v.o.s.   139,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011002 3.2.2011 Opravu podlahy predajne Zenit v objekte na Ul. letnej č. 6 OD Družba ZENIT v.o.s.   884,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011003 3.2.2011 Objednávame si u Vás údržbu na vodovodných a kanalizačných potrubiach, vykurovacích... SLOBYTERM spol. s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 2011004 3.2.2011 Objednávame si u Vás výrobu vizitiek EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o.   102,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011005 3.2.2011 Objednávame si u Vás "Lekársky nález" pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (52 sôb) Hovanová Mária, MUDr.   780,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011006 3.2.2011 Objednávame si u Vás tlaè Kalendára kultúrnych, športových a spoloèenských podujatí na... Dragannová Anna - dragAnna   830,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011007 3.2.2011 Objednávame si u Vás odvoz štrku v množstve cca 200 m3 uskladneného v rámci povodní 2010 z... Verejnoprospešné služby, p.o    
Detail Objednávka vyšlá 2011008 3.2.2011 Objednávame si u Vás poháre a šalky CORA, Šifra Jozef, Ing.    
Detail Objednávka vyšlá 2011009 3.2.2011 Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na stavbu "26 b. j. - nájomné byty -... Arendáč Jozef Ing.    
Detail Objednávka vyšlá 2011010 3.2.2011 Objednávame si u Vás zameranie èasti pozemku - ZŠ Geodézia, A-D    
Detail Objednávka vyšlá 2011011 3.2.2011 Objednávame si u Vás dátove, telekomunikačné zariadenia COMCAS, s.r.o.   517,00 EUR 
Nastavenia cookies