Samospráva

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Verejná vyhláška 282/2019-Da 04.12.2019
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 04.12.2019
DRAŽBA č. DD 07/2019 (2.kolo - opakovaná) 04.12.2019
Verejná vyhláška 281/2019-Da 04.12.2019
Verejná vyhláška 403/2019-Da 04.12.2019
Návrh zmeny VZN č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel 26.11.2019
Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v časti k.ú. Stará Ľubovňa, lokalita Nad Krivuľou 26.11.2019
Návrh zmeny VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 20.11.2019
Oznámenie správcu so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu 18.11.2019
Výberové konanie - terénny pracovník 15.11.2019
Výberové konanie - asistent odborného pracovníka Komunitného centra 14.11.2019
Oznam o zmene termínu rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 14.11.2019
Ponukové konanie na uzatvorenie nájomného vzťahu - priestory v budove Domu Kultúry 13.11.2019
Zápisnica z rokovania MsZ 30.10.2019 11.11.2019
PR Mesta Stará Ľubovňa 2020, 2021, 2022 08.11.2019
PR Mesta Stará Ľubovňa 2019 - zmena č. 2 08.11.2019
Informácia o začatí správnych konaní 06.11.2019
Zámery odpredaja nehnuteľností v k. ú. Stará Ľubovňa 06.11.2019
Rozhodnutie OÚ SĽ - ÚPM SĽ, zmeny a doplnky č. 2/2019 31.10.2019
Obchodná verejná súťaž - odpredaj pozemku CKN 6249 v k. ú. Stará Ľubovňa (Nad Kalváriou) 31.10.2019
Obchodná verejná súťaž - odpredaj rodinného domu č. 1222 v Podsadku s pozemkami 31.10.2019
VOĽBY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE KONANÉ DŇA 29.02.2020 25.10.2019
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 24.10.2019
Stavebné povolenie - Humanitarian, n. o. 23.10.2019
Dražba č. VDS 50-7/2019 - 1.kolo 22.10.2019
Výberové konanie - pedagogický asistent MŠ Tatranská 17.10.2019
Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 17.10.2019
Oznam o zmene termínu rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 16.10.2019
OZNAM o skrátenej pracovnej dobe 11.10.2019
DRAŽBA č. DD 07/2019 (1.kolo) 01.10.2019
OZNAM o zatvorení Mestského úradu dňa 27.09.2019 26.09.2019
Stavebné povolenie - Humaniatarian, n.o. 24.09.2019
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 01/2019 18.09.2019
Zápisnica z rokovania MsZ 05.09.2019 16.09.2019
Výberové konanie - odborný zamestnanec, MŠ Tatranská 21, Stará Ľubovňa 16.09.2019
VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 09.09.2019
VZN č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel na vymedzenom území mesta Stará Ľubovňa 09.09.2019
VZN č. 54 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty na území mesta Stará Ľubovňa 09.09.2019
Verejná vyhláška - "Plán práce na odstránenie environmentálnej záťaže - skládka Skalka" 04.09.2019
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 28.08.2019
OZNAM O ZMENE TERMÍNU ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 26.08.2019
Informácia o vyhlásení výberového konania na jednotlivé pozície ZŠ Podsadek 22.08.2019
Zrušenie výberového konania - riaditeľ ZŠ Podsadek 13.08.2019
Návrh zmeny VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku na komunálne odpady a stavebné odpady 08.08.2019
Návrh zmeny VZN č. 54 o dodržiavaní verejného poriadku a čistoty na území mesta 08.08.2019
Návrh zmeny VZN č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel na vymedzenom území mesta Stará Ľubovňa 08.08.2019
Výberové konanie - riaditeľ ZŠ Podsadek 12.07.2019
Výberové konanie - asistent učiteľa, MŠ Tatranská 21, Stará Ľubovňa 08.07.2019
Výberové konanie - opatrovateľ/ka 08.07.2019
VZN č. 63 o poskytovaní opatrovateľskej služby ... účinné od 01.09.2019 04.07.2019

Partneri

Partnerské mestá