Úradná tabuľa

Názov Dátum
Verejná vyhláška-oznámenie (osadenie závesných balkónov) 234/2020-Da 03.07.2020
Verejná vyhláška-oznámenie TOP Car Service s.r.o., 70/2020-Da 02.07.2020
Verejná vyhláška Bytový dom pre stavebníka TINEA,s.r.o. 01.07.2020
Verejná vyhláška UR 30/2019-Da 30.06.2020
Verejná vyhláška SP-2020/130-55 SÚ/Da 29.06.2020
Verejná vyhláška ÚR 2019/1094-488 SÚ/Da 29.06.2020
Oznámenie o začatí konania 29.06.2020
Verejná vyhláška VSD a.s., 64/2020-Da 26.06.2020
Zápisnica z rokovania MsZ 18.06.2020 25.06.2020
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy, Tatranská 21, Stará Ľubovňa 25.06.2020
Dražba č. VDS 70/13/2019-Hr 22.06.2020
VZN č. 29 o cene mesta a cene primátora mesta 22.06.2020
Nízkouhlíková stratégia Mesta Stará Ľubovňa - zisťovacie konanie OÚ 22.06.2020
Verejná vyhláška - stavebné povolenie č. 480/2020-Źd 19.06.2020
Dražba č. DU-POS DD 100N/2019 16.06.2020
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 12.06.2020
OZNÁMENIE o zrušení výberového konania - príslušník MsP 25.05.2020
Návrh zmeny VZN č. 29 o cene mesta a cene primátora mesta 25.05.2020
Verejná vyhláška č. 98/2020-Da 13.05.2020
Rozhodnutie - Parkovací dom 13.05.2020
Verejná vyhláška - stavebné povolenie 12.05.2020
Zápisnica z rokovania MsZ 30.04.2020 11.05.2020
Výberové konanie - voľba hlavného kontrolóra mesta Stará Ľubovňa 11.05.2020
Verejná vyhláška č. 2019/1094-488 SÚ/Da 06.05.2020
Rozhodnutie - verejná vyhláška 06.05.2020
VZN č. 6, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania a spravovania mestských bytov 05.05.2020
VZN č. 44 o poskytovaní dotácií 05.05.2020
VZN č. 46 o správe a prevádzkovom poriadku pohrebísk 05.05.2020
Verejná vyhláška č. 119/2020-Da 05.05.2020
Verejná vyhláška č. 100/2020-Da 05.05.2020
Verejná vyhláška č. 2020/130-55 SÚ/Da 04.05.2020
Verejná vyhláška č. 30/2019-Da-2 27.04.2020
Verejná vyhláška o začatí stavebného konania 24.04.2020
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 23.04.2020
Oznam o zmene termínu rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 17.04.2020
Návrh zmeny VZN č. 46 o správe a prevádzkovaní cintorínov 07.04.2020
Návrh zmeny VZN č. 44 o poskytovaní dotácii 07.04.2020
Návrh zmeny VZN č. 6, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania mestských bytov 07.04.2020
Verejná vyhláška - oznámenie 24.03.2020
Upustenie od dobrovoľnej dražby č. DU-POS DD 100/2019 24.03.2020
Oznámenie o zámere - Parkovací dom 18.03.2020
Návrh zmeny VZN č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel na vymedzenom území mesta Stará Ľubovňa 11.03.2020
Informácia o začatí správnych konaní 11.03.2020
Oznámenie o zámere 11.03.2020
Verejná vyhláška - obchvatová komunikácia pre IBV rovinky 03.03.2020
Zápisnica z rokovania MsZ 20.02.2020 02.03.2020
Dražba č. 70-9/2019 Hr 29.02.2020
Výberové konanie - člen miestnej občianskej poriadkovej služby 29.02.2020
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Stará Ľubovňa 28.02.2020
Oznámenie o dražbe č. DD 100/2019 26.02.2020