Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
VZN č. 4/2024 o určení školských obvodov základných škôl zriadených Mestom Stará Ľubovňa 21.05.2024
VZN č. 3/2024 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa 21.05.2024
SP - VSD a.s., Košice - SL - Zimná, Vsetínska, Okružná- zriadenie DTS, úprava VN a NN 21.05.2024
Výberové konanie - technik v oblasti kamerovej a zvukovej produkcie 21.05.2024
VZN č. 5/2024 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa 20.05.2024
SP - SLOBYTERM spol. s r.o., - Zateplenie bytového domu Tatranská 4,5,6,7, SL 14.05.2024
Oznámenie - VSD a.s., - SL, Bytový dom ELÁN - NN 14.05.2024
Výberové konanie - matrikár/ka Matričného úradu Stará Ľubovňa 10.05.2024
Oznam o zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 15.05.2024 09.05.2024
Oznámenie o strategickom dokumente Smart PSK 03.05.2024
Oznámenie o strategickom dokumente 03.05.2024
Návrh VZN č. 6/2024 29.04.2024
Oznámenie o opakovanej dražbe - 2. kolo 26.04.2024
EIA Oznámenie o strategickom dokumente Obce Chmeľnica 2024 - 2030 18.04.2024
Výberové konanie - riaditeľ/ka Základnej školy Levočská 6, Stará Ľubovňa 17.04.2024
Výberové konanie - riaditeľ/ka Základná umelecká škola Jána Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa 17.04.2024
Ponukové konanie - nebytové priestory na ul. Letná 6 (OD Družba) 16.04.2024
Rozhodnutie EIA Program rozvoja obce Hniezdne 2024-2030 12.04.2024
Oznam o zmene termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 11.04.2024
Návrh VZN č. 5/2024 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb 09.04.2024
Návrh VZN č. 4/2024 o určení školských obvodov základných škôl zriadených Mestom Stará Ľubovňa 09.04.2024
Návrh VZN č. 3/2024 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa 09.04.2024
Doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 09.04.2024
Výzva vlastníkom VSD orez stromov 08.04.2024
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - zriadenie samostatného vykurovacieho okruhu bytovej jednotky č.1 05.04.2024
Výberové konanie - riaditeľ príspevkovej organizácie VPS p.o. 03.04.2024
Zverejnenie oznámenia o opakovanej dražbe nehnuteľností v k.ú. Stará Ľubovňa - 1. kolo 27.03.2024
Zápisnice okrskových volebných komisií v meste Stará Ľubovňa z volieb prezidenta SR - 1. kolo 25.03.2024
Vzdanie sa kandidatúry na prezidenta SR 22.03.2024
Zverejnenie verejnej vyhlášky 20.03.2024 zverejnenie-verejnej-vyhlasky-tatiana-mlynarova - 202.95 kB
Adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do európskeho parlamentu 07.03.2024
Kandidáti pre voľby prezidenta SR - 23.03.2024 06.03.2024
Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do EÚ parlamentu 2024 05.03.2024
Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 22.02.2024 04.03.2024
Verejná vyhláška - "Obytný súbor Hajtovky - inžinierske siete - I. ETAPA" 28.02.2024
Výberové konanie - komunitný pracovník KC 28.02.2024
VZN č. 1/2024 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Stará Ľubovňa 28.02.2024
VZN č. 2/2024, ktorým sa mení VZN č. 44 o poskytovaní dotácií 28.02.2024
Informácia o začatí správneho konania výrub drevín 26.02.2024
Rozhodnutie EIA Rekultivácia skládky Skalka 22.02.2024
Rozhodnutie EIA GAS Familia 21.02.2024
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 20.02.2024
VOĽBY do Európskeho parlamentu 2024 19.02.2024
Oznam o zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 22.02.2024 16.02.2024
Zverejnenie oznámenia o dražbe nehnuteľností nachádzajúcich v k.ú. Stará Ľubovňa 12.02.2024
Oznámenie o strategickom dokumente EIA 08.02.2024
Výberové konanie - člen miestnej občianskej a preventívnej služby 06.02.2024
Návrh VZN č. 2/2024, ktorým sa mení VZN č. 44 o poskytovaní dotácií 02.02.2024
Návrh VZN č. 1/2024 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Stará Ľubovňa 01.02.2024
Informácia o začatí správnych konaní výrub drevín 30.01.2024
Nastavenia cookies