História

Začiatky stolného tenisu v Starej Ľubovni sa píšu už od roku 1946. Zakladateľom oddielu a výborným hráčom bol JUDr. Vladimír Grečko.V povojnových rokoch Starú Ľubovňu reprezentovali ešte Dr. Jakubec, E.Demeter, J.Kristinik, F.Lacina, Š.Mrva, G.Dlugolinský, K.Valčák, Griger. Naši hráči sa zúčastnili na najstaršom turnaji na Slovensku Dukelských hrdinov v Prešove, kde obsadili popredné miesta.V roku 1949 ( Štípek, Andreadis, Vyhnanovský, Kroupová). Pod vedením JUDr. Lamparta a R. Šipoša úspešne účinkuje v II. lige družstvo žien (Faltinovičová-Nováková, Alexíková, Mištová, B.Faltinovičová-Damaškovičová, Pavlovská-Gruberová, Vranovská-Alexíková, M.Čepicová).

* 1950 - 1969
Po roku 1956 družstvo mužov účinkuje v najvyššej krajskej súťaži so striedavými úspechmi (R.Šipoš, A.Jeleň, J.Maruščák, Ňaňko, J.Hnatko, J.Friča, A,Novajovský, T.Alexík, Saloň, J.Kasperkevič, J.Bodnár, F.Kolár).

* 1970 - 1979 V sedemdesiatych rokoch pod vedením A.Jeleňa družstvo Žižkov (Minďaš, Lisý, Kľuka, P.Kulík) obsadzuje popredné miesta vo Východoslovenskom kraji.Od roku 1971 družstvo mužov účinkuje v najvyššej krajskej súťaži (R.Šipoš, Maruščák, Friča, Lovacký, Ondrich, Pavlík, Vislocký).

* 1980- 1989
Začiatkom osemdesiatych rokov reprezentujú Starú Ľubovňu ešte M.Sentivanyi, M.Kulík, V.Sokolák, L.Šipoš a bratia Duffalovci.

* 1990 - 2000
V sezóne 1991/1992 družstvo mužov (Pavlík, Ondrich, Rejda, Sentivanyi, Duffala, Haky, P.Kulík) bojuje o postup do II. ligy. Od roku 1995 sa stáva hlavným sponzorom oddielu terajšia spol. Slobyterm,s.r.o. pod vedením riaditeľa a konateľa Ing. Jána Orlovského. Od toho času sa technické a materiálne podmienky v oddieli zlepšujú.

Nastavenia cookies