30.12.2011

Voľby do NR SR

R O Z H O D N U T I E


predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 19. októbra 2011

o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

 

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 ods. 2 zák. č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

v y h l a s u j e m

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa čl. 1 ods. 2 ústavného zákona číslo 330/2011 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky

v y k o n a j ú v sobotu 10. marca 2012.

 

Pavol Hrušovský v. r.


MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť - Provinčný dom (bývalé Informačné centrum), Nám. sv. Mikuláša č. 12

1. mája
Hviezdoslavova
Farbiarska
Garbiarska
Nám. sv. Mikuláša
Levočská
Vansovej
Popradská 2,4
Stará Ľubovňa - bez ulice

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť - Základná škola Za vodou, ul. Za vodou č. 14

SNP
Janka Kráľa
Prešovská
Duklianskych hrdinov
Za vodou 1
Jarmočná

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť - Základná škola Za vodou, ul. Za vodou č. 14

Za vodou 2 - 26

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť - Okr. riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Mýtna ul. č. 4

Popradská - okrem č. 2 a 4
Mýtna
Poľská
Zámocká
Zamoyského
Továrenská

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť - Základná škola Podsadek - Podsadek č. 140

Podsadek


Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť - Športová hala, Tehelná ul. č. 1

Zimná
Vsetínska
Bernolákova
Tehelná
Štúrova

Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť - Športová hala, Tehelná ul. č. 1

Okružná 1 - 23 /nepárne čísla/
Okružná 2 - 34 /párne čísla/
Mierová 1 - 6
Letná 1 - 5
Obrancov mieru

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť - Základná škola Komenského, Komenského ul. č. 6

Okružná 25 - 99 /nepárne čísla/
Komenského
Tatranská

Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť - Základná škola Komenského, Komenského ul. č. 6

Letná 7
Letná 8 - 38 /párne čísla/

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť - Základná škola Komenského, Komenského ul. č. 6

Mierová 7 - 91 /nepárne čísla/
Letná 11 - 23 /nepárne čísla/

Volebný okrsok č. 11
Volebná miestnosť - Základná škola Komenského, Komenského ul. č. 6

Okružná 36 - 76 /párne čísla/
Letná 25 - 33 /nepárne čísla/

Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť - Kláštor Redemptoristov a Gréckokatol. farský úrad - Mierová ul. č. 34A

Mierová 14 - 54 /párne čísla/
Lipová

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť - Dom kultúry, Nám. gen. Štefánika č. 5

Mierová 8 - 12 /párne čísla/
Nám. gen. Štefánika
17. novembra
Sládkovičova
Budovateľská

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť - Plaváreň, Mierová ul. č. 62

Mierová 56 - 92 /párne čísla/


V Starej Ľubovni, dňa 19. 12. 2011

PaedDr. Michal Biganič, v. r.
primátor mesta

Mesto, Publikované: 30.12.2011 | Zobrazené: 462

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies