18.9.2022

Projektová dokumentácia Stará Ľubovňa – Nová Ľubovňa

 

 

Názov projektu: Projektová dokumentácia Stará Ľubovňa – Nová Ľubovňa

Podpora: Prešovský samosprávny kraj, Výzva pre región pre rok 2022

Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK

 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 30 565,08 €

Výška poskytnutého regionálneho príspevku: 23 511,60 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 7 053,48 €

 

Popis projektu:

Predmetom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie pre prípravu projektového zámeru – výstavby cyklotrasy Stará Ľubovňa – Nová Ľubovňa, tak aby bol prepojený už vybudovaný úsek cyklotrasy na ľavobrežnej hrádzi s potoka Jakubianka v Starej Ľubovni s vybudovanou cyklotrasou Nová Ľubovňa – Ľubovnianske kúpele. Návrh trasy je v súlade s Kostrovou sieťou cyklistických komunikácií  v Prešovskom kraji.

 

 

„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“

Publikované: 18.9.2022 | Aktualizácia: 1.3.2024 | Zobrazené: 146

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies