20.12.2023

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania, VSD a .s., v zastúpení VOLTATECH a.s.,-SL-Zámoyského ul.úprava NN siete, č.s. 9010188

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies