23.10.2018

Krajské srdce na dlani 2018

Prešovské dobrovoľnícke centrum informuje:

 

Snahou Prešovského dobrovoľníckeho centra je vyzdvihnúť a oceniť ľudí, ktorých dobrovoľná práca je výnimočná, vysoko prospešná a ktorí sú inšpiratívnym príkladom pre ostatných.

Oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je aktivitou, ktorá smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva v očiach verejnosti, jeho prestíže, ale aj k samotnému rozvoju dobrovoľníckych aktivít.

Tradíciu oceňovania sme začali v roku 2001 a pokračujeme v nej aj v roku 2018.   

„Krajské Srdce na dlani 2018“ je tradíciou, ktorá štartuje svoj 17. ročník. Počas tohto obdobia sme ocenili 104 jednotlivcov a kolektívov, ale aj 8 organizácií - toto ocenenie sa udeľuje od roku 2014.  

 

V roku 2018 sa krajské ocenenie udeľuje v týchto kategóriách:

 

·     dobrovoľník/jednotlivec,ktorý viac ako 6 mesiacov bol zapojený do rôznych činností spoločenského života. Radíme tu aj  jednorazový alebo výnimočný a inšpiratívny čin jednotlivca. 

·     skupina (kolektív),ktorá pracuje kompaktne pre jednu cieľovú skupinu a angažuje sa v kultúre, športe, sociálnej, ekologickej, či inej oblasti. Skupina spolu vytvára hodnoty, či inšpiruje okolie a zaslúži si našu pozornosť.

·     organizácia, ktorá dlhodobo (minimálne 2 roky) pracuje s dobrovoľníkmi, motivuje ich k dlhodobej činnosti a vytvára im adekvátne podmienky pre osobnostné napredovanie dobrovoľníkov, ale aj koordinátora dobrovoľníkov.   

·     firma vytvárajúca podmienky pre svojich zamestnancov na zapájanie sa do dobrovoľníctva (firemné dobrovoľníctvo) alebo podporujúca dobrovoľnícke projekty na území Prešovského kraja.   

 

V každej kategórií sa zohľadňuje oblasť pôsobenia dobrovoľníka, skupiny i organizácie. 

a)    Vzdelávanie a osvetová činnosť

b)   Ochrana životného prostredia a environmentálna výchova

c)    Sociálna pomoc a zdravotnícke služby

d)   Kultúra, umenie, knihovníctvo a kultúrne dedičstvo

e)   Komunitný rozvoj a občianska spolupatričnosť

f)     jednorazový, výnimočný a inšpiratívny čin jednotlivca - dieťaťa aj dospelej osoby.

 

Nominácie možno podávať v 2 formách:

a) písomne – vyplnením a zaslaním nominačného hárku + 1fotografie z činnosti nominovaného,  prostredníctvom Slovenskej pošty – platí dátum pečiatky pošty.

b) elektronicky – emailom – vyplnením a zaslaním nominačného hárku (tu vyžadujeme sken podpisov) vrátane fotografie z činnosti nominovaného. 

 

Nominácie je možné posielať elektronicky na pdcoz11@gmail.comalebo na adresu sídla PDC: 

Prešovské dobrovoľnícke centrum, Čapajevova 9 - 080 01 Prešov;  

Termín :  do 15. novembra 2018

Ocenenie sa udeľuje 1x ročne pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, ktorým je 5. december. Tento sviatok dobrovoľníkov, dobrovoľníckych komunít a organizácií určilo Valné zhromaždenie OSN v roku 1985.

Našou snahou je upozorniť aj na Medzinárodný deň koordinátorov dobrovoľníkov, ktorý si pripomíname 5-ho novembra. 

 

Podrobnejšie informácie nájdete v štatúte a nominačnom hárku na linke: http://www.dobrovolnictvopo.sk/krajske-srdce-na-dlani-2018

 

Konzultácie poskytne Bc. Juliana Hajduková, podpredsedníčka PDC

 0908/217080;pdcoz11@gmail.com

 

 

K stiahnutiu

Mesto, Publikované: 23.10.2018 | Zobrazené: 282

Partneri

Partnerské mestá