15.4.2019

Do práce na bicykli 2019 - zapoj sa aj ty!

„Do práce na bicykli" (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách. Minulý rok sa do nej zapojilo viac než 11 účastníkov z 81 samospráv a 1 400 firiem. Stará Ľubovňa tak ako po minulé roky nie je výnimkou. Dňa, 10. apríla 2019 sa k zaregistrovaným samosprávam pridalo aj naše mesto. Registrovať sa tak môžu jednotlivé tímy, a to na v súlade s pravidlami stanovenými v Štatúte súťaže:

 • Do súťaže sa môžu prihlásiť iba tímy, ktorých všetci členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie so sídlom alebo pracoviskom v danom meste. Nemôžu zapojiť jednotlivci alebo tímy, ktorých členovia sú z rôznych organizácií.
 • Do súťaže sa môžu zapojiť tí jednotlivci, ktorých miesto výkonu práce je v oficiálne registrovanej samospráve, alebo majú v oficiálne registrovanej samospráve trvalé alebo prechodné bydlisko.
 • Jeden tím môže mať 2 - 4 členov, ktorí sú preukázateľne v čase trvania súťaže zamestnancami firmy, pod ktorej číslom IČO je tím do súťaže registrovaný. Z jednej firmy môže pochádzať ľubovoľný počet tímov. Každý tím musí mať minimálne 2 členov, najviac však 4 členov. Študenti uvádzajú IČO školy.
 • Každý súťažiaci sa môže do súťaže zaregistrovať iba 1x. Opakovaná registrácia bude považovaná za porušenie týchto pravidiel. Všetky tímy, v ktorých je takýto súťažiaci zaregistrovaný, sa nebudú môcť zaradiť do zlosovania o ceny.
 • Vyplnením prihlasovacieho formulára každý súťažiaci potvrdzuje, že bude rešpektovať pravidlá súťaže a najazdené kilometre bude nahlasovať čestne a pravdivo.
 • Každý člen tímu si sám eviduje cesty do práce a z práce na bicykli za každý deň od 1. do 31. mája 2019. Súťažiaci si pri evidencii vyberá z týchto možností: bydlisko - zamestnanie (cesta z miesta bydliska do zamestnania), zamestnanie - bydlisko (cesta zo zamestnania do miesta bydliska)
 • Po zvolení si smeru jazdy si súťažiaci následne zvolí spôsob prepravy vo vybranom smere: Bicykel, Pešo, MHD alebo Auto.
 • Do súťaže sa započítavajú iba cesty do práce a z práce. Počítajú sa aj cesty cez víkend, ak išlo o dni, keď súťažiaci musel ísť do práce. Za jeden deň je možné absolvovať maximálne 2 súťažné jazdy.
 • Vozokilometre v rámci pracovného času - t.j. „pracovné pochôdzky" sa nezapočítavajú (boli by tým znevýhodnení súťažiaci, ktorí v pracovnom čase zotrvávajú na jednom mieste a neúmerne zvýhodnené zamestnania ako napríklad poštár).
 • Jednotlivci si môžu zapisovať evidenciu najazdených kilometrov a počtu jázd za seba, pričom za kompletnú evidenciu zodpovedá vedúci tímu.
 • Evidenciu vrátane označenia všetkých jázd aj voľných dní je potrebné evidovať denne, spätne je možná evidencia najneskôr do 4 dní. Po uplynutí tejto doby už nebude možné spätne uviesť prejdené kilometre ani počet jázd.

Registrácia súťažiacich tímov je možná najneskôr do 5. mája 2019 na prihlasovacom online formulári uverejnenom na príslušnej webovej stránke súťaže s uvedením požadovaných povinných údajov (názov tímu, názov spoločnosti a IČO, mená jednotlivých súťažiacich, e-mailové adresy a ďalšie kontaktné údaje).

 

Ďalšie potrebné informácie:

Manuál práce so systémom kampane "Do práce na bicykli"

alebo kliknite na: https://www.dopracenabicykli.eu/

Publikované: 15.4.2019 | Aktualizácia: 15.4.2019 | Zobrazené: 600

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies