Beh


14.11.2019

Výberové konanie - asistent odborného pracovníka Komunitného centra

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

asistent odborného pracovníka Komunitného centra.
13.11.2019

Ponukové konanie na uzatvorenie nájomného vzťahu - priestory v budove Domu Kultúry

Mesto Stará Ľubovňa v zastúpení primátorom PhDr. Ľubošom Tomkom v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Stará Ľubovňa a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva - vyhlasuje ponukové konanie na uzatvorenie nájomného vzťahu - prenájom nebytových priestorov.
<br>
Ponúkané priestory sa nachádzajú na I. NP Domu Kultúry, Nám. gen. Štefánika 5, Stará Ľubovňa (v súčasnosti zasadacia miestnosť a kuchynka).
<br>
Objekt a priestory sú kompletne zrekonštruované (nová fasáda so zateplením, nové okná, nové maľby, nové sociálne zariadenia (WC).
<br>
<br>
Výmera ponúkaného priestoru:
<br>
Predajná plocha: 78,00 m2
<br>
Ostatná plocha: 58,57 m2
<br>

<br>
<br>
Obhliadku nebytových priestorov je možné vykonať v pracovných dňoch od pondelka do piatka, v čase od 8.00 do 14.00 h.
<br>
Telefónny kontakt: +421 911 624 834
<br>
Mgr. Štefan Žid


Partneri

Partnerské mestá