Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2011002 3.2.2011 Opravu podlahy predajne Zenit v objekte na Ul. letnej č. 6 OD Družba ZENIT v.o.s.   884,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011001 3.2.2011 skartovací prístroj SHM 90S ZENIT v.o.s.   139,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská /2010 8.4.2011 zrušenie predkupného práva na byt Silvia Porčogošová    
Detail Zmluva Dodávateľská /2011 18.4.2011 o bežnom bankovom účte VÚB a.s.    
Detail Faktúra došlá 000382/2012 21.6.2012 Daň z nehnuteľností na rok 2012 - lesné pozemky Obec Hniezdne   15,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 0009-11 28.3.2011 Fa za školenie rekvalifikačného kurzu "Opatrovateľská služb" - 50% Slovenský Červený rkíž, ÚZS Bardejov 0041617709  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 001/12 4.1.2012 Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 12/2011 Domov pre seniorov SĽ 00691798  2 107,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 0012012 8.3.2012 Fa za členské v OOCR SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY OOCR SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY 42234182  11 470,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 007/12 2.2.2012 Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 01/2012 Domov pre seniorov SĽ 00691798  2 127,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 008/12 2.2.2012 Fa za 1 pracovnú silu v súvislosti so stravovaním dôchodcov mesta SĽ za 02/2012 Domov pre seniorov SĽ 00691798  575,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 009 4.6.2012 Fa za divadelné predstavenie "Čertovinky" - v rámci MDD OZ Cililing   150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 009/2012 3.4.2012 Fa za práce a služby na realizácii 2. kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného... NetBuilding Slovakia, s. r. o.   16 259,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2011 2.3.2011 Fa za vykonané inžinierske činnosti Novák Anton - inžinierska a realitná kancelária 43367518  812,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2012 19.1.2012 Príspevok na krytie nákladov vo verejnom záujme k termínu 6.1.2012 v súlade so zmluvou o... Tenisový klub SĽ, s. r. o. 36476897  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2012 6.3.2012 Fa za keramické múzy Marta Vyrosteková   185,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 010/2012 3.4.2012 Fa za práce na revitalizácii lesných ciest a zvážnych liniek, na revitalizácii eróoznych... NetBuilding Slovakia, s. r. o.   851,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0109860577 6.9.2012 Fa za hlasové služby - mobily Orange Slovensko, a. s.   397,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 011/12 6.3.2012 Fa za 1 pracovnú silu v súvislosti so stravovaním dôchodcov mesta SĽ za 03/2012-plat a... Domov pre seniorov SĽ 00691798  575,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 011/12 13.8.2012 Fa za 100 ks CD "Rozprávka, čo si na nás ešte vymyslíš?" - na základe Obj.2012117/2012 Ľubovnianske múzeum - hrad   500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 012/11 3.3.2011 Fa za pracovnú silu - stratovanie dôchodcov - za mesiac 03/2011 Domov pre seniorov 00691798  575,50 EUR 
Nastavenia cookies