Objednávka č. 2012162/2012

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

Typ: vyšlá
Číslo: 2012162/2012    
Predmet : Objednávame si u Vás vypracovanie energetického certifikátu stavby: "16 b.j. D-4 + TV, sídl. Východ, Stará Ľubovňa", ktorá je postavená na pozemku parc. KN-C č. 1935/213 v k.ú. Stará Ľubovňa. 
Partner: Petrík Tibor, Ing. arch. - A.P.U.
IČO:
Adresa: Mierová 14, Stará Ľubovňa
Dátum vystavenia: 13.9.2012 
Dátum zverejnenia: 17.9.2012 
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies