ZRKADLO ROČNÝCH OBDOBÍ

Názov podujatiaZRKADLO ROČNÝCH OBDOBÍ (online i prezenčne)
Dátum podujatia01. 06. 2021 - 30. 09. 2022
Participujúce subjektyĽubovnianske osvetové stredisko, Mesto Stará Ľubovňa, folklórne súbory a skupiny z regiónu Stará Ľubovňa
Projekt„Stará Ľubovňa – Uzol Kultúry“, s číslom projektu 20-612-04849
Finančne podporené zFond na podporu umenia, podprogram 6.1 Mesto kultúry

Projekt ZRKADLO ROČNÝCH OBDOBÍ bol zložený z troch hlavných aktivít a to z primárneho výskumu a zabezpečovania podkladov pre tvorbu choreografií folklórnych kolektívov z ľubovnianskeho regiónu, zo samotnej tvorby choreografií a programov pre zapojené kolektívy a z prípravy a realizácie štyroch tematických koncertov tradičnej ľudovej kultúry v podaní folklórnych súborov a skupín z regiónu Stará Ľubovňa. Jednotlivé aktivity sa realizovali na základe spolupráce Ľubovnianskeho osvetového strediska a Mesta Stará Ľubovňa (metodické a technicko-organizačné zázemie projektu), kolektívov tradičnej ľudovej kultúry z okresu Stará Ľubovňa (praktická realizácia projektu) a popredných slovenských choreografov, tanečných pedagógov a tvorcov programov (odborná garancia a praktická realizácia projektu). Jednotlivé aktivity projektu boli pandémiou COVID-19 značne ovplyvnené, napriek tomu sa nám podarilo naplniť ciele projektu a zrealizovať ho do úspešného konca počas rokov 2021 a 2022.

 

Účastníci aktivít projektu: folklórne súbory Ľubovňan, Staroľubovňan, Vrchovina zo Starej Ľubovne, detské folklórne súbory Ľubovňanček, DFS pri ZŠ na Komenského ul. zo Starej Ľubovne, folklórna skupina Kečera a detský folklórny súbor Kečera z Jakubian, folklórna skupina Udolčanka z Údola, folklórna skupina Taľar z Novej Ľubovne, folklórna skupina Javorina z Kolačkova, folklórny súbor Barvinok, detský folklórny súbor Radosť a folklórna skupina Barvinok-seniori z Kamienky, folklórna skupina Vorodaj z Veľkého Lipníka, folklórna skupina Marmonček z Chmeľnice, folklórna skupina Majdan a Litmaňivka z Litmanovej,  folklórna skupina Plavčanka a Kalina z Plavča, folklórny súbor Čerhovčan z Bardejova, OZ Juhaská regula zo Spišskej novej Vsi, Guroľska muzika Zbuje z Popradu

 

Ciele projektu:

  • zvýšiť umeleckú úroveň miestnych a regionálnych kolektívov úzkou spoluprácou s poprednými odborníkmi v danej oblasti
  • vytvoriť priestor pre celoslovenskú prezentáciu a propagáciu miestnych umelcov v oblasti tradičnej ľudovej kultúry
  • viesť umelcov tradičnej ľudovej kultúry k správnej metodike výskumu a umeleckej tvorby
  • vytvoriť nový a umelecký hodnotnejší repertoár pre miestnych a regionálnych umelcov

KONCERT JAR - LETO

Názov podujatiaKONCERT JAR - LETO
Dátum podujatia15. a 16. augusta 2022
Participujúce subjektyĽubovnianske osvetové stredisko, Mesto Stará Ľubovňa, folklórne súbory a skupiny z regiónu

V rámci projektu ZRKADLO ROČNÝCH OBDOBÍ sa v dňoch 15. a 16. augusta 2022 uskutočnili dva koncipované programy JAR - LETO. Prvý deň týchto programov patril generálnym skúškam v Dome kultúry v Starej Ľubovni. Nasledujúci deň - 16. august 2022 bol dňom dvoch koncertov. Ako prvý bol prezentovaný koncipovaný program s názvom JAR, v ktorom kolektívy z regiónu Stará Ľubovňa a hosťujúci kolektív prezentovali programové bloky spojené práve s týmto ročným obdobím. Po hygienickej prestávke nasledoval druhý koncipovaný program s názvom LETO, v ktorom boli účinkujúcimi prezentované choreografie a programové bloky súvisiace práve s týmto ročným obdobím. V jednotlivých programoch účinkovali: folklórna skupina Kečera a detský folklórny súbor Kečera z Jakubian, folklórna skupina Taľar z Novej Ľubovne, folklórna skupina Vorodaj z Veľkého Lipníka a detský folklórny súbor Ľubovňanček zo Starej Ľubovne. Hosťom programu bol folklórny súbor Čerhovčan z Bardejova.

KONCERT JESEŇ - ZIMA

Názov podujatiaKONCERT JESEŇ - ZIMA
Dátum podujatia30. 08. a 01. 09. 2022
Participujúce subjektyĽubovnianske osvetové stredisko, Mesto Stará Ľubovňa, folklórne súbory a skupiny z regiónu

V rámci projektu ZRKADLO ROČNÝCH OBDOBÍ sa v dňoch 30. augusta a 1. septembra 2022 uskutočnili dva koncipované programy JESEŇ - ZIMA. Prvý deň týchto programov patril generálnym skúškam v Dome kultúry v Starej Ľubovni. Nasledujúci deň - 1. september 2022 bol dňom dvoch koncertov. Ako prvý bol prezentovaný koncipovaný program s názvom JESEŇ, v ktorom kolektívy z regiónu Stará Ľubovňa a hosťujúce kolektívy prezentovali programové bloky spojené práve s týmto ročným obdobím. Po hygienickej prestávke nasledoval druhý koncipovaný program s názvom ZIMA, v ktorom boli účinkujúcimi prezentované choreografie a programové bloky súvisiace práve s týmto ročným obdobím. V jednotlivých programoch účinkovali: folklórna skupina Kečera z Jakubian, folklórne súbory Staroľubovňan a Vrchovina zo Starej Ľubovne, folklórna skupina Udolčanka z Údola, folklórna skupina Marmonček z Chmeľnice, folklórny súbor Barvinok z Kamienky, folklórna skupina Vorodaj z veľkého Lipníka. Hosťom programu bola Guroľsko muzika Zbuj z Popradu.

Nastavenia cookies