Uzlíky

Názov podujatiaUzlíky
Dátum podujatia01.04.2022 - 31.06.2022
Participujúce subjektyMesto Stará Ľubovňa, zainteresované subjekty a organizácie
Projekt„Stará Ľubovňa – Uzol Kultúry“, s číslom projektu 20-612-04849
Finančne podporené zFond na podporu umenia, podprogram 6.1 Mesto kultúry

Zámerom súboru podujatí je symbolické zauzľovanie podujatí, projektov, spolupracujúcich jednotlivcov, kolektívov, organizácií, inštitúcií, škôl, tretieho sektora, generácií, národností... Vytvorenie zaujímavých programov naprieč žánrami pre široké spektrum perticipientov.

Ciele 
  • zapojiť do projektu čo najširšie spektrum participujúcich subjektov na strane organizátorov i vystupujúcich,
  • vytvoriť zaujímavé programy naprieč žánrami, nabúrať zaužívané konvencie, 
  • priniesť do Starej Ľubovne kultúru, ktorá v meste doposiaľ chýbala,
  • vytvoriť priestor na prezentáciu rôznych umelcov a rôznych žánrov kultúry
  • zorganizovať vzdelávacie tvorivé dielne s renomovanými odborníkmi, a tým posunúť alentovaných mladých ľudí ďalej v odboroch, ktorým sa venujú
Nastavenia cookies