Tvorivý ošiaľ

Názov podujatiaTvorivý ošiaľ
Dátum podujatia01.10.2021 - 31.05.2022
Participujúce subjektySúkromná základná umelecká škola ARTÍK Stará Ľubovňa,Mesto Stará Ľubovňa, umelci
Projekt„Stará Ľubovňa – Uzol Kultúry“, s číslom projektu 20-612-04849
Finančne podporené zFond na podporu umenia, podprogram 6.1 Mesto kultúry

Hlavnú časť tohto projektu tvoria workshopy zamerané na rôzne umelecké techniky. Súčasťou sú aj teoretické prednášky z dejín výtvarného umenia a inšpiratívne rozhovory s umelcami.

Ciele
  • zvyšovať povedomie a úroveň informovanosti obyvateľov o výtvarnej oblasti,
  • inšpiratívnymi rozhovormi s umelcami o ich tvorbe, živote a umení vôbec motivovať záujemcov o výtvarnú tvorbu,
  • dať možnosť rozvíjať sa vo výtvarnej oblasti aj skupine obyvateľov nad 15 rokov

Workshop DIZAJNU

WORKSHOP DIZAJNU S ANNAMÁRIOU MIKULÍK
 
V Súkromnej ZUŠ ARTÍK to dýchalo tvorivosťou. Konal sa tam prvý zo siedmich workshopov v rámci projektu UZOL KULTÚRY.
17 účastníčok okrem nahliadnutia pod pokrievku práce medzinárodne uznávanej dizajnérky malo možnosť vyrobiť si originálny produkt od prípravy materiálu až po zabalenie finálneho výrobku.
Naozaj zmysluplne strávený čas v spoločnosti milých ľudí!
Poďakovanie patrí S ZUŠ ARTÍK (pod vedením Magdalény Bačovej) za detailnú prípravu workshopu a perfektnú atmosféru, ktorú pre účastníkov vytvorili.
A, samozrejme, lektorke Annamárii Mikulík za zaujímavé rozprávanie, inšpiráciu a profesionálne vedenie workshopu.

Workshop KRESBY

TVORIVÝ OŠIAĽ S KRESBOU

pokračoval v sobotu 9. 4. 2022 tretím stretnutím – workshopom kresby s Mgr. art. Martinom Kudlom.
Ako nám povedala koordinátorka projektu Magdaléna Šipošová zo Súkromnej ZUŠ ARTÍK:
„Vyskúšali sme si počas neho zopár cvičení na uvoľnenie mysle a rúk a preskúmali princípy videného a predstavovaného. Venovali sme sa najmä technike kresby, ktorú používal Andy Warhol, a to prenášaniu obrazu pomocou odtláčania kresby tušom. Tá sa následne kolorovala. Ďakujeme lektorovi, ktorým bol tentoraz Martin Kudla.“

 

Workshop FOTOGRAFIE

Tvorivý ošiaľ pokračoval v sobotu 7. mája 2022 štvrtým stretnutím – workshopom, ktorý bol tentoraz venovaný alternatívnemu fotografickému postupu – KYANOTYPII.

Lektorkou workshopu bola rodáčka zo Starej Ľubovne Eva Benková.

Účastníci si vyskúšali netradičný a zaujímavý spôsob prenášania obrazu, taktiež sa naučili, ako pracovať s negatívom a zoznámili sa s pojmom fotogram.

Ako nám povedala koordinátorka projektu Magdaléna Šipošová zo Súkromnej ZUŠ ARTÍK: "Opäť bolo výborne, inšpiratívne a tvorivo..."

 

Súvisiace odkazy

Workshop MAĽBY

Tvorivý ošiaľ pokračoval v sobotu 28. mája 2022 piatym stretnutím.

Workshop maľby bol plný farieb a prekvapivých momentov. Účastníci pracovali technikou prenášania obrazových záznamov na plátno a ich následného dotvorenia. Vznikali zaujímavé koláže, aj v duchu postmoderny.

Poďakovanie patrí Maťovi Kudlovi za inšpiratívne strávený čas.

 

Súvisiace odkazy

Workshop PLASTIKY

TVORIVÝ OŠIAĽ POKRAČOVAL V SOBOTU 18. JÚNA 2022 ŠIESTYM STRETNUTÍM
 
Máme za sebou ďalší, už predposledný workshop!
Mali sme možnosť pracovať s hlinou a následne pomocou sadry zachytiť stopy rôznych prírodných materiálov, ktoré vo finále vytvorili zaujímavé kompozície.
Bola to skvelá skúsenosť a príležitosť spoznať lektora – sochára Michala Machciníka a pracovať s ním.
Hoci sme vytvárali reliéfy, uvedomili sme si, že sochu ako hmotu môžeme vidieť aj v bežnej každodennosti tak, ako nám to tlmočil Michal.

Workshop LANDARTU

Posledný - siedmy - výtvarný workshop zo série Tvorivý ošiaľ, ktorý bol venovaný LANDARTU, je za nami.

Za účasti známeho slovenského výtvarníka Jara Beliša sme sa zoznámili so zaujímavými realizáciami a ich príbehmi.

Spoločnou realizáciou landartu v podhradí sme vzdali hold prírode, ktorá sa stáva dnes akýmsi chrámom, svätyňou, do ktorej sme vnorili pomyselný koberec z prírodných materiálov, inšpirovaný ľudovými vzormi.
Stretnutie s Jarom Belišom bolo inšpiratívne a obohacujúce.

 

Súvisiace odkazy

Workshop VOĽNEJ GRAFIKY

Nastavenia cookies