Poznaj svoj kroj

Názov podujatiaPoznas svoj kroj
Dátum podujatia01.06.2021 - 30.06.2022
Participujúce subjektyĽubovnianske osvetové stredisko, Mesto Stará Ľubovňa, Ľubovnianske múzeum, folklórne súbory pôsobiace v regióne
Projekt„Stará Ľubovňa – Uzol Kultúry“, s číslom projektu 20-612-04849
Finančne podporené zFond na podporu umenia, podprogram 6.1 Mesto kultúry

Zámerom aktivity je vytvorenie mobilnej aplikácie tradičných ľudových krojov ľubovnianskeho regiónu, ktorá bude pozostávať z viacrozmernej vizualizácie krojov a krojových súčastí, geografického označenia ich pôvodu, ich podrobného popisu (funkcia, materiál, výrobný postup a i.).Vďaka tejto aktivite v rámci Mesta kultúry 2021 sa vytvorí produkt, ktorý bude slúžiť ako metodický materiál pre členov folklórnych súborov, skupín a jednotlivcov v rámci tradičnej ľudovej kultúry, zároveň bude podrobným náučným materiálom pre žiakov a študentov v rámci výučby .

Ciele
  • vytvorenie moderného prostriedku prezentácie tradičnej ľudovej kultúry,
  • vytvorenie metodického materiálu pre folklórne hnutie, študentov a žiakov,
  • prezentácia regiónu prostredníctvom tradičného ľudového odevu,
  • popularizácia tradičnej ľudovej kultúry medzi mladou generáciou,
  • prezentácia výsledkov viacročnej práce tímu odborníkov
Nastavenia cookies