Mozaika

Názov podujatiaMozaika
Dátum podujatia01.09.2021 - 30.06.2022
Participujúce subjektyMesto Stará Ľubovňa
Projekt„Stará Ľubovňa – Uzol Kultúry“, s číslom projektu 20-612-04849
Finančne podporené zFond na podporu umenia, podprogram 6.1 Mesto kultúry

Zámerom aktivity je vytvorenie sochy svätého Mikuláša, patróna mesta Stará Ľubovňa, ktorá bude inštalovaná v historickom jadre mesta na námestí a v bezprostrednej blízkosti kostola, ktoré sú pomenované po tomto svätcovi.

Socha je výsledkom časovo náročnej a precíznej práce: od návrhu cez výrobu silikónovo-sadrovej formy po odlievanie sochy do živice s povrchovou úpravou – šopovaním bronzovým nástrekom. 
 
Ciele
  • vytvorenie tradičného symbolu mesta,
  • zvýšenie záujmu o postavu sv. Mikuláša a jeho život,
  • zatraktívnenie historického centra mesta

Socha/ mozaika

Výsledkom tejto aktivity má byť vytvorenie umeleckých diel (jabĺk), ktoré vzniknú na základe spolupráce občianskeho združenia Centro Arte a obyvateľov mesta Stará Ľubovňa.Združenie Centro Arte, ktorého hlavným predstaviteľom je Don Camillo, má sídlo priamo v meste. Jeho členovia realizujú hodnotné diela medzinárodného významu. Vďaka tomu, že výtvarný produkt bude realizovaný technikou mozaiky, bude môcť každý obyvateľ mesta priložiť ruku k dielu a vložiť tak kúsok materiálu do jedného celku. Cieľom je zdôrazniť potrebu jednoty a komunity, ktoré vytvára mesto. Zároveň vzbudiť v ľuďoch pocit spolupatričnosti a vytvoriť nový, súčasný symbol mesta, ku ktorému by mali ľudia osobný vzťah. Aktivite budú predchádzať dva workshopy, počas ktorých sa účastníci (obyvatelia mesta) oboznámia s technikou mozaiky, tiež s históriu tejto techniky, jej formami a spôsobmi realizácie.

 

Súvisiace odkazy

Pohľadnica nášho mesta

V pondelok 21. februára 2022 sa v priestoroch ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni stretla porota, aby vybrala najlepšie práce, ktoré do súťaže Pohľadnica z nášho mesta poslali žiaci materských, základných a základných umeleckých škôl v našom meste.
Katarína Bednárová, grafická dizajnérka (Prešov), Alexandra Pavlovská, pedagogička, výtvarníčka, ilustrátorka detských kníh (Stará Ľubovňa), Magdaléna Šipošová, riaditeľka Súkromnej ZUŠ ARTÍK, teoretička umenia (Stará Ľubovňa) a František Turcsányi, maliar, tvorca inštalácií, fotograf (Hniezdne) - to naozaj nemali ľahké!
Do súťaže prišlo 103 prác. Do užšieho výberu sa dostalo 43 z nich.
Na pohľadniciach sa ocitne nakoniec 25 obrázkov (oproti plánovaným 20!), ktorých autori získali hlavnú cenu, čestné uznanie je pripravené pre 18 mladých umelcov.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v apríli 2022. Grafička už usilovne pracuje na spracovaní 25 víťazných dielok, ktoré sa k širokej verejnosti dostanú prostredníctvom súboru pohľadníc.
Pohľadnica z nášho mesta
Zámerom podujatia je motivovať mladých ľudí, aby sa na svoje mesto pozreli inými očami a objavili v ňom zákutia, ktoré dokážu pretransformovať do umeleckej formy.
Výtvarná súťaž pre žiakov materských, základných a základných umeleckých škôl v našom meste o najkrajšiu pohľadnicu z nášho mesta. Najlepšie práce vyberie odborná porota.
Vznikne z nich súbor 20 reprezentatívnych pohľadníc. Samotnej súťaži by mali predchádzať prechádzky detí po Starej Ľubovni, na ktorých by mali hľadať zaujímavé zákutia mesta či prírody, objavovať históriu, osobnosti a zvláštnosti. Získané poznatky by mali pretaviť do výtvarných dielok.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže POHĽADNICA Z NÁŠHO MESTA

Po literárnej súťaži Báseň pre moje mesto a fotografickej súťaži Ľubovňa objektívom sme spoznali aj víťazov výtvarnej súťaže Pohľadnica z nášho mesta.
Odborná porota v zložení Katarína Bednárová, grafická dizajnérka (Prešov), Alexandra Pavlovská, pedagogička, výtvarníčka, ilustrátorka detských kníh (Stará Ľubovňa), Magdaléna Šipošová, riaditeľka Súkromnej ZUŠ ARTÍK, teoretička umenia (Stará Ľubovňa) a František Turcsányi, maliar, tvorca inštalácií, fotograf (Hniezdne) vybrali najlepšie práce ešte na pracovnom hodnotiacom stretnutí vo februári.
Do súťaže prišlo 103 prác. Do užšieho výberu sa dostalo 43 z nich.
Na pohľadniciach sa nakoniec ocitlo 25 obrázkov (oproti plánovaným 20!), ktorých autori získali hlavnú cenu. Čestné uznanie porota prisúdila ďalším 18 mladým umelcom.
V stredu popoludní 27. apríla 2022 sa v Galérii Provinčný dom stretli autori víťazných prác, aby si prevzali z rúk poroty ocenenia.
Tými boli najmä kolekcia 25 ocenených pohľadníc, pod grafiku ktorej sa podpísala Alexandra Pavlovská a kniha povestí Antona Mareca.
Kultúrny program pripravili žiaci ZUŠ Jána Melkoviča.
Výsledky súťaže
1. kategória – HLAVNÉ CENY
Dominik PAVLÍK, 6 rokov: Kostol v našom meste; kresba, maľba
MŠ na Tatranskej ul.
Jarko PAVLOVSKÝ, 7 rokov: Moja mapa mesta; kombinovaná technika
ZUŠ Jána Melkoviča
Kristián BESKYD, 7 rokov: Patrón mesta; kresba, frotáž
Súkromná základná umelecká škola Artík
Tomáš SZÁRASZ, 7 rokov: Domček v skanzene; kombinovaná technika
ZUŠ Jána Melkoviča
Matej VARCHOL, 5 rokov: Cesta na hrad; kresba, maľba
MŠ na Vsetínskej ul.
Charlotte HANIŠÁKOVÁ, 6 rokov: Zakvitnutý hrad; kresba, maľba
MŠ na Vsetínskej ul.
1. kategória – ČESTNÉ UZNANIA
Sofia DAŇKOVÁ, 5 rokov: Prechádzka pod hradom
Súkromná základná umelecká škola Artík
Simona IMRICHOVÁ, 6 rokov: Výlet na hrad
MŠ na Tatranskej ul., elokované pracovisko Za vodou
Daniela GRECULOVÁ, 5 rokov: Na prechádzke
MŠ na Tatranskej ul.
Natália KOLLÁROVÁ, 6 rokov: Dúha nad skanzenom
MŠ na Vsetínskej ul.
Karin MALÁ, 7 rokov: Drevenička
ZUŠ Jána Melkoviča
2. kategória – HLAVNÉ CENY
Karin KOSTURKOVÁ, 8 rokov: Výhľad na Tatry; kresba, maľba
Súkromná základná umelecká škola Artík
Noemi OPINOVÁ, 8 rokov: Patrón kostolíka v skanzene; kresba
Súkromná základná umelecká škola Artík
Jakub ŠČURKA, 9 rokov: Cestou na hrad; kresba, maľba
Súkromná základná umelecká škola Artík
Ester PODOLINSKÁ, 9 rokov: Nad hradom; kresba
Súkromná základná umelecká škola Artík
Lukáš BAUMEISTER, 8 rokov: Patrón hradnej kaplnky; kresba, maľba
Súkromná základná umelecká škola Artík
Alexandra VIROSTKOVÁ, 9 rokov: Koník a prvý sneh; kresba, maľba
ZUŠ Jána Melkoviča
Mária VIROVÁ, 10 rokov: Hrad; suchá ihla
Súkromná základná umelecká škola Artík
Sofia BUDZIŇÁKOVÁ, 10 rokov: Archanjel Michal; suchá ihla
Súkromná základná umelecká škola Artík
Michaela TIMOČKOVÁ, 10 rokov: Pod Hradom; suchá ihla
Súkromná základná umelecká škola Artík
2. kategória – ČESTNÉ UZNANIA
Patrik ŠTEFANČÍK, 9 rokov: Jeseň v meste
Súkromná základná umelecká škola Artík
Matej SZENTIVANYI, 10 rokov: Vstup do hradu
Súkromná základná umelecká škola Artík
Karolína RECHTORÍKOVÁ, 8 rokov: Patrón nášho mesta
Súkromná základná umelecká škola Artík
Dária COMPĽOVÁ, 9 rokov: V skanzene
Súkromná základná umelecká škola Artík
Nela SEMANČÍKOVÁ, 9 rokov: Kostol sv. Mikuláša
Súkromná základná umelecká škola Artík
Monika ŠTUCKOVÁ, 9 rokov: Prechádzka podhradím
ZUŠ Jána Melkoviča
3. kategória – HLAVNÉ CENY
Richard RINKOVSKÝ, 13 rokov: Pozdrav zo skanzenu; linoryt
ZUŠ Jána Melkoviča
Viktória ILKOVIČOVÁ, 12 rokov: Kostol sv. Mikuláša, kombinovaná technika
Súkromná základná umelecká škola Artík
Matúš PALUBA, 11 rokov: Krásy mesta Ľubovňa; kombinovaná technika
Súkromná základná umelecká škola Artík
Alex HLINKA, 12 rokov: Hrad nad Ľubovňou; linoryt
ZUŠ Jána Melkoviča
Barbora ALEXÍKOVÁ, 11 rokov: Obvodný úrad; odkrývacia vosková technika
ZUŠ Jána Melkoviča
Kristína MIKLOŠKOVÁ, 13 rokov: Z jazdeckej školy; kresba, maľba
ZUŠ Jána Melkoviča
Soňa ČANDÍKOVÁ, 12 rokov: Anjel strážny; kombinovaná technika
ZUŠ Jána Melkoviča
Alexandra KANTOROVÁ, 12 rokov: Pohľad na historické mesto; kresba, maľba
ZUŠ Jána Melkoviča
Otília BALÁŽOVÁ, 13 rokov: Dominanty Ľubovne; kombinovaná technika
Súkromná základná umelecká škola Artík
Melánia MATVIAKOVÁ, 12 rokov: Kostolná veža; monotypia
ZUŠ Jána Melkoviča
3. kategória – ČESTNÉ UZNANIA
Sofia MALASTOVÁ, 11 rokov: Tri jablká Ľubovne
Súkromná základná umelecká škola Artík
Zuzana ZAGOROVÁ, 12 rokov: Ľubovnianske podhradie
ZUŠ Jána Melkoviča
Tamara PREVUŽŇÁKOVÁ, 12 rokov: Príchod zimy
ZUŠ Jána Melkoviča
Lenka SOLOTRUKOVÁ, 13 rokov: Ľubovniansky hrad
ZUŠ Jána Melkoviča
Patrícia HNATOVÁ, 13 rokov: Zasnežená Ľubovňa
ZUŠ Jána Melkoviča
Peter JENDRICHOVSKÝ, 12 rokov: Za múrmi hradu
ZUŠ Jána Melkoviča
Kristína ŠTELLMACHOVÁ, 13 rokov: Dom mešťana
Súkromná základná umelecká škola Artík

 

Nastavenia cookies