Ľubovnianska špacírka

Názov podujatiaĽubovnianska špacírka
Dátum podujatia01.08.2021 - 30.06.2022
Participujúce subjektyMesto Stará Ľubovňa, Ľubovnianske múzeum, Ľubovniansky literárny klub, Základná umelecká škola Jána Melkoviča, Priatelia hradu Stará Ľubovňa, ZŠ na Komenského ulici v Starej Ľubovni, Ľubovnianske osvetové stredisko, UM UM, o. z., seniorské organizácie
Projekt„Stará Ľubovňa – Uzol Kultúry“, s číslom projektu 20-612-04849
Finančne podporené zFond na podporu umenia, podprogram 6.1 Mesto kultúry

Zámerom súboru podujatí je oživiť historické centrum na Nám. sv. Mikuláša. Niekedy bol v centre mesta sústredený všetok kultúrny a spoločenský život. Pamätníci spomínajú na nedeľné korzovanie, na vystúpenia dychovej hudby, na trhy a jarmoky, na rôzne sprievody a stretnutia... V ostatných desaťročiach sa „život“ z centra úplne vytráca.  

Ciele
  •  vrátiť do centra mesta život organizovaním rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí,
  •  zainteresovať do organizácie podujatí čo najviac jednotlivcov, inštitúcií i občianskych združení,
  •  zvýšiť povedomie o bohatej histórii kráľovského mesta Stará Ľubovňa,
  •  aby sa centrum mesta opäť stalo uzlom kultúrnych a spoločenských podujatí, miestom stretávania sa ľudí

Koncertovanie v parku 1

Koncertovanie v parku 2

Koncertovanie v parku 3

Koncertovanie v parku 4

Tvorili históriu St. Ľubovne - Štefan Dlugolinský

V sobotu 11. 9. 2021 patrila galéria Ľubovnianskej špacírke.

Konalo sa tu podujatie z cyklu Tvorili históriu Starej Ľubovne. Pozvanie do kresla pre hosťa prijal Štefan Dlugolinský. Porozprával o rode Dlugolinských i o pripravovanej knihe. Účastníkov stretnutia zaujal aj film o Hniezdnom. Azda by sme nenašli Staroľubovňana, ktorý by nepoznal meno Štefan Dlugolinský. A keď vyslovíme Štefan Dlugolinský, automaticky povieme aj Československá televízia či Slovenská televízia. Počas profesionálnej dráhy napísal desiatky scenárov a podieľal sa na prípravách a výrobe stoviek televíznych relácií, väčšinou v Hlavnej redakcii zábavných programov. Ako vedúci výrobného štábu pripravoval najväčšie zábavné relácie: federálne Silvestre, Dvaja z jedného mesta, Päť želaní, Ktosi je za dverami, Farebné estrády, Bratislavské lýry, komédia Chrobák v hlave, Päť opôn Františka Zvaríka, Maľované na dreve, Našich 9 a mnohé ďalšie. Ako režisér pripravil desiatky relácií zábavného a hudobného žánru. Spomedzi množstva titulov spomenieme aspoň Satelit, Spievame si všetci, Discorobot, A pri tom speve, Naša naj, 15 rokov Malokarpatskej kapely, Už je po polnoci, Zvestujeme vám radosť, Silvester 1997, Slováci v Amerike – trojdielny dokumentárny film, Dokumentárne filmy Levoča, Bardejov, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Slovenské kráľovské mestá, Kolačkov, Skanzen pod hradom Ľubovňa, Storočia v kameni – Hniezdne, Vyšné Ružbachy, Hrad Ľubovňa, profily osobností: Soňa Valentová, Alexander Vika, Siloš Pohánka a ďalšie. Po osamostatnení SR kreoval vizuál spravodajstva v STV v rokoch 1991 až 1996 a podieľal sa na vybudovaní Grafického centra v STV. Je predsedom Slovenskej asociácie novinárov. Členom Sekcie žurnalistiky a novinárskej fotografie Literárneho fondu. Šéfredaktor novín Slovák v Amerike. Za svoju prácu a tvorbu dostal desiatky ocenení doma i v zahraničí. Jeho filmy videli diváci v USA , v Španielsku, Poľsku, v Rusku. No najvernejších divákov má doma, na Slovensku, v staroľubovnianskom regióne, v rodnej Starej Ľubovni.

 

Tvorili históriu St. Ľubovne - Dalibor Mikulík

 

Starobylé múry Galérie Provinčný dom v Starej Ľubovni ožili vo štvrtok 10. marca 2022 podvečer históriou. Konala sa tu druhá Ľubovnianska špacírka v rámci projektu UZOL – MESTO KULTÚRY. Po Štefanovi Dlugolinskom, ktorý sa na prvej špacírke (11. septembra 2021) venoval histórii hradu, mesta a blízkeho okolia cez optiku filmov, ktoré natočil, si tentoraz do kresla pre hosťa sadli historici Ľubovnianskeho múzea Radovana Čubová a Dalibor Mikulík. Témou aktuálnej špacírky bolo 730. výročie Prvej písomnej zmienky o meste, ktoré si v roku 2022 Stará Ľubovňa pripomína. Zaujímavé rozprávanie, doložené faktami z archeologických a historických výskumov, obohatili lektori videoprezentáciou. Predstavili tiež prvú ucelenú monografiu o meste Stará Ľubovňa, ktorú Ľubovnianske múzeum po niekoľkoročnej intenzívnej výskumnej a zostavovateľskej činnosti vydalo v roku 2020. Neformálna diskusia, ktorá sa rozprúdila v závere podujatia, potvrdila záujem Staroľubovňanov o históriu mesta, v ktorom žijú. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia knihy Antona Mareca Stará Ľubovňa a okolie. Medzi čitateľov ju odprevadili Viera Marecová, manželka autora knihy, primátor mesta Ľuboš Tomko a Eva Kollárová, ktorá knihu redakčne pripravila. Na sklonku roka 2020 navštívil spisovateľ Anton Marec MsÚ v Starej Ľubovni. Priniesol so sebou rukopis svojej knihy Stará Ľubovňa a okolie s podtitulom História, povesti a legendy, ktorá doposiaľ v našom meste chýbala. Je posledným kamienkom do mozaiky historických príbehov štyroch kráľovských miest. Podobné knihy už vyšli v Kežmarku, Levoči i Bardejove. Koronavírus sa podpísal aj pod vydanie tejto knihy. Takmer rok trvali práce na jej finalizácii, koncom roka 2021 bola zadaná do tlače a 20. januára 2022 sme ju priviezli z tlačiarne do Starej Ľubovne. Jej autor Anton Marec sa, žiaľ, už jej vydania nedožil. Zomrel 21. septembra 2021 vo Vysokých Tatrách vo veku 68 rokov. Zostala tu jeho kniha, ktorá je veľkým prínosom k mapovaniu histórie v našom meste i širšom okolí. Cez ňu budeme na Antona Mareca spomínať. Obsahuje 16 kapitol, v ktorých na 150 stranách ožívajú zaujímavé historické udalosti, povesti a legendy o meste Stará Ľubovňa, hrade Ľubovňa, ale aj o Hniezdnom, Podolínci, Lomničke, Vyšných Ružbachoch, Toporci, Dunajci, Červenom kláštore, Lesnici, Jakubanoch, Hraničnom, Chmeľnici, Legnave či Plavči... Knihu vydalo Mesto Stará Ľubovňa vo výnimočnom roku, keď bolo a ešte stále je (až do konca septembra 2022) slovenským hlavným Mestom kultúry 2021 s projektom UZOL a pripomíname si 730. výročie prvej písomnej zmienky o meste. Pod krásne ilustrácie sa podpísal Kamil Leštach. Originály v čase slávnosti ozdobili Galériu Provinčný dom. Pod kultúrny program sa podpísal Zbor pre občianske záležitosti Človek človeku pri MsZ v Starej Ľubovni. V rámci neho zaznela aj poézia ocenená v súťaži Báseň pre moje mesto. Mať svoje korene, patriť niekam, byť neoddeliteľnou súčasťou niečoho... Máme na čom stavať, máme byť na čo hrdí, máme sa z čoho poučiť. Iba dôkladné poznanie minulosti dovolí pochopiť súčasnosť a pripraví cestu do budúcnosti.  

 

Tvorili históriu St. Ľubovne - Dušan Kandera

 

V piatok podvečer 29. apríla 2022 sa v Galérii Provinčný dom konala už tretia Ľubovnianska špacírka. Tentoraz so Staroľubovňanom, dokumentaristom a znalcom histórie nášho mesta Dušanom Kanderom... Takmer trojhodinové zaujímavé rozprávanie o stále tajuplnej histórii Starej Ľubovne ubehlo veľmi rýchlo. Prezentácia dobových fotografií zo zbierok Dušana Kanderu rozprúdila živú diskusiu, ktorá pokračovala aj po skončení oficiálnej časti. Účastníci Špacírky sa dozvedeli, kto býval v domoch na Námestí sv. Mikuláša, o organizovaní slávností a piknikov na Deň matiek, o budovách, ktoré už nestoja na svojom mieste, o významných i obyčajných ľuďoch, ktorí tvorili históriu nášho mesta...

 

Tvorili históriu St. Ľubovne - Filip Lampart

Galéria Provinčný dom v Starej Ľubovni sa stala svedkom zaujímavého a fundovaného rozprávania o starostiach i slastiach ľubovnianskych mešťanov. Vo štvrtok 26. mája 2022 bol hosťom Ľubovnianskej špacírky historik Filip Lampart. Na v poradí už štvrtom podujatí sa účastníci dozvedeli mnoho zaujímavých - i doposiaľ nepublikovaných - pozoruhodností z histórie Starej Ľubovne... Ako hudobní hostia sa predstavili mladí akordeonisti zo ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni - Sára Sokolová a Michal Semančík z triedy učiteľky Márie Budzákovej.

 

Nastavenia cookies