Komunikujeme

Názov podujatiaKomunikujeme
Dátum podujatia01.10.2021 - 31.08.2022
Participujúce subjektyMesto Stará Ľubovňa, Ľubovnianske osvetové stredisko, Ľubovnianska knižnica, Mládežnícky parlament mesta Stará Ľubovňa
Projekt„Stará Ľubovňa – Uzol Kultúry“, s číslom projektu 20-612-04849
Finančne podporené zFond na podporu umenia, podprogram 6.1 Mesto kultúry

Zámerom je vytvoriť digitálny priestor na prezentáciu mesta kultúry formou najnovších technológií. 

Ciele
  • vybudovaním  digitálneho priestoru (internetovej stránky mesta kultúry) umožniť verejnosti prístup k informáciám o aktivitách mesta kultúry, 
  • sprostredkovať živé prenosy z kultúrnych podujatí,  
  • vytvoriť priestor pre verejnosť na propagáciu a podporu mesta kultúry a vzájomnú výmenu názorov na aktuálne témy,  
  • zabezpečiť prepojenia na miestne, národné i medzinárodné kultúrne inštitúcie a umelcov 
 
Nastavenia cookies