Keď zaznie 100 harmoník

Názov podujatiaKeď zaznie 100 harmoník
Dátum podujatia01.06.2022 - 31.07.2022
Participujúce subjektyMesto Stará Ľubovňa, Základná umelecká škola Jána Melkoviča, Ľubovnianske osvetové stredisko, folklórne súbory, skupiny a ľudové hudby z regiónu Stará Ľubovňa
Projekt„Stará Ľubovňa – Uzol Kultúry“, s číslom projektu 20-612-04849
Finančne podporené zFond na podporu umenia, podprogram 6.1 Mesto kultúry

Zámerom  podujatia je sústrediť na jednom mieste najmenej 100 akordeonistov a zahrať spoločnú skladbu, ešte viac priblížiť a spopularizovať hudobný nástroj akordeón medzi obyvateľmi mesta a regiónu.

V Základnej umeleckej škole Jána Melkoviča v Starej Ľubovni pôsobí akordeónový orchester Veselé harmoniky pod vedením učiteľky Márie Budzákovej od roku 1996. 
 
Ciele 
  • spopularizovať akordeón medzi obyvateľmi mesta a regiónu,
  • sústrediť na jednom mieste najmenej sto akordeonistov, ktorí zahrajú spoločnú skladbu,
  • zorganizovať kvalitné koncerty akordeónových súborov zo Slovenska, Čiech a Poľska na rôznych miestach mesta a v blízkom okolí,
  • tvorivé dielne mladých talentovaných akordeonistov s renomovanými odborníkmi,
  • konfrontovať úroveň domáceho orchestra so zahraničím, výmena skúseností

Padol druhý ľubovniansky rekord! V parku na Nám. generála Štefánika v Starej Ľubovni hralo pieseň SLOVENSKO NAŠE takmer 130 akordeonistov z regiónu Stará Ľubovňa i širokého okolia.
Základ 129 zaregistrovaných účastníkov tvorili najmä členovia akordeónového orchestra Veselé harmoniky, ktorý vedie učiteľka Mária Budzáková, súčasní a bývalí žiaci akordeónových tried ZUŠ Jána Melkoviča, ale zapojili sa aj žiaci cirkevnej ZUŠ.
K rekordu prispeli aj hostia zo ZUŠ v Poprade a z poľských Gorlíc, ktorí vystúpili v kultúrnom programe pred samotným uskutočnením rekordu.
Organizátorov teší najmä účasť členov folklórnych súborov, jednotlivcov a celých rodín, ktorí našli výzvu na internete a prišli rekord podporiť. Okrem účastníkov z okolitých obcí to boli aj hudobníci z Kežmarku, Ľubice, Lipian či Sabinova...
Uzlili sa generácie, školy, obce, rodiny, milovníci akordeónovej hry...
Pieseň Slovensko naše zaspieval Zdenko Vislocký.
Programom sprevádzala Mária Budzáková ml.
Každý zaregistrovaný akordeonista si odniesol z podujatia odznak, ktorý mu bude rekord pripomínať a tiež milý darček od Veselých harmoník - CD s ich hudobnými nahrávkami.

 

Súvisiace odkazy

Nastavenia cookies