ETNO(laboratórium)

Názov podujatiaETNO(laboratórium)
Dátum podujatia01.06.2021 - 30.06.2022
Participujúce subjektyĽubovnianske osvetové stredisko, folklórne súbory a skupiny z regiónu Stará Ľubovňa, ZŠ na Komenského ul.
Projekt„Stará Ľubovňa – Uzol Kultúry“, s číslom projektu 20-612-04849
Finančne podporené zFond na podporu umenia, podprogram 6.1 Mesto kultúry

Cyklické vzdelávanie pedagógov a vedúcich folklórnych kolektívov, ktoré bude prebiehať formou dvanástich trojdňových vzdelávacích cyklov v Meste kultúry 2021 v Starej Ľubovni.

Toto vzdelávanie bude pozostávať z prednášok pedagógov hudby a tanca, etnológov a etnografov, choreografov a ďalších odborníkov z oblasti tradičnej ľudovej kultúry a folklóru.

Dopĺňané bude tanečnými, hudobnými a speváckymi dielňami a vystúpeniami popredných slovenských folklórnych súborov a skupín, ktoré budú prístupné nielen účastníkom vzdelávania, ale aj širokej verejnosti. Táto aktivita je úzko prepojená s aktivitou ZRKADLO ROČNÝCH OBDOBÍ a predstavuje teoretickú líniu zvyšovania kvality miestnych a regionálnych folklórnych kolektívov.

Ciele
  • rozšírenie teoretických poznatkov z oblasti tradičnej ľudovej kultúry,
  • profesionalizácia pedagógov a vedúcich folklórnych kolektívov,
  • poskytnutie možností neformálneho vzdelávania v tejto oblasti,
  • organizácia verejných edukatívnych podujatí

 

ETNO(laboratórium) - 1. cyklus

Podujatie bolo realizované online formou v dôsledku pandémie COVID-19

Prednášky:


8. októbra 2021 o 18:30 h -  Tradičná ľudová kultúra, folklór a folklorizmus - etnochoreologička Mgr. Katarína Babčáková, PhD.

9. októbra 2021 o 9:00 h - Hudobný folklór a folklorizmus. Vývoj ľudovej hudby – úvod do problematiky - Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD., etnomuzikologička a hudobná pedagogička z Banskej Bystrice

9. októbra 2021 o 16:30 h -  Archívny a terénny výskum. tanečné príležitosti – úvod do problematiky - etnochoreologička Mgr. Katarína Babčáková, PhD.

10. októbra 2021 o 13:30 h - Základy konštruktívnej tanečnej pedagogiky - choreografka a pedagogička Mgr. art. Lenka Šútorová-Konečná ArtD.

ETNO(laboratórium) - 2. cyklus

Podujatie realizované online formou v dôsledku pandémie COVID-19

Prednášky:


19. novembra 2021 o 18:00 h -Vývoj tanečnej histórie v európskom kontexte - Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., tanečná pedagogička, etnochoreologička a vysokoškolská pedagogička z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

20. novembra 2021 o 10:00 h - Čo tvorí spevácky štýl? - Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD., etnomuzikologička a hudobná pedagogička z Banskej Bystrice

20. novembra 2021 o 16:00 h - Dejiny tanečného folklorizmu s dôrazom na obdobie od 2. tretiny 20. storočia- Mgr. art. Agátou Krausovou, ArtD.

21. novembra 2021 o 14:00 h - Tipy a formy nácvikov vo folklórnom kolektíve - Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka

ETNO(laboratórium) - 3. cyklus

Tretí vzdelávací víkend online formou v dňoch 10. – 12. decembra 2021

Tanečné a hudobné témy s prednášateľmi v podaní popredných pedagógov z oblasti etnografie, etnomuzikológie, choreografie a pod.
 
Prednášky:
10. decembra o 18.00 h  - Výučba vybraného tanečného typu u detských interpretov vo folklórnych kolektívoch - tanečná choreografka a pedagogička Lenka Šútorová-Konečná
11. decembra o 10.00 h - Historické formy ľudovej ansámblovej hudby na Slovensku - etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová
11. decembra o 14.00 h - Dejiny tanečného folklorizmu s dôrazom na obdobie od 2. tretiny 20. storočia - tanečná pedagogička a etnochoreologička Agáta Krausová
12. decembra od 14.00 h - Ľudový tanec v kontextoch: tanec v rodinných a kalendárnych príležitostiach a tanečná etiketa - etnochoreologička Katarína Babčáková

ETNO(laboratórium) - 4. cyklus

Štvrtý vzdelávací víkend online formou v dňoch 28. – 30. januára 2022

Podujatie realizované online formou v dôsledku pandémie COVID-19

Tanečné a hudobné témy s prednášateľmi v podaní popredných pedagógov z oblasti etnografie, etnomuzikológie, choreografie a pod.

Prednášky:
28. januára o 18.00 h - Základy choreografickej práce vo folklórnom kolektíve - tanečná choreografka a pedagogička Lenka Šútorová-Konečná
29. januára o 10.00 h - Vokálna a inštrumentálna ľudová hudba a jej väzba k tancu - etnomuzikológ a etnoorganológ Bernard Garaj
29. januára o 14.00 h - Ľudový tanec v príležitostiach kalendárneho obradového cyklu na Spiši. Tanečná etiketa. - etnochoreologička Katarína Babčáková
30. januára od 14.00 h - Klasifikačné systémy tanca. Základná charakteristika tanečných typov - tanečná pedagogička a etnochoreologička Agáta Krausová

ETNO(laboratórium) - 5. cyklus

Piaty vzdelávací víkend prezenčnou a online formou v dňoch 13. – 14.  augusta 2022

Tanečné a hudobné témy s prednášateľmi v podaní popredných pedagógov z oblasti etnografie, etnomuzikológie, choreografie a pod.

 

Prednášky:

13. augusta o 14.00 h – 19:30 h - Folklórny materiál a príprava tanečných interpretov pri tvorbe choreografie I.- Mgr. Alfréd Lincke, Mgr. Katarína Babčáková, PhD

14. augusta o 10.00 h – 12:00 h - Folklórny materiál a príprava tanečných interpretov pri tvorbe choreografie I - Mgr. Alfréd Lincke, Mgr. Katarína Babčáková, PhD

 

ETNO(laboratórium) - 6. cyklus

Šieste dvojdňové vzdelávanie prezenčnou a online formou v dňoch 17. – 18.  augusta 2022

Tanečné a hudobné témy s prednášateľmi v podaní popredných pedagógov z oblasti etnografie, etnomuzikológie, choreografie a pod.

 

Prednášky:

17. augusta o 14.30 h – 16:30 h - Folklórny materiál a príprava tanečných interpretov pri tvorbe choreografie II.- Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka

17. augusta o 17.00 h – 19:00 h - Folklórny materiál a príprava tanečných interpretov pri tvorbe choreografie II.- Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka

18. augusta o 14.30 h – 17:30 h - Folklórny materiál a príprava tanečných interpretov pri tvorbe choreografie II. - Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka

 

ETNO(laboratórium) - 7. cyklus

Siedme vzdelávanie prezenčnou a online formou 24. augusta 2022

Tanečné a hudobné témy s prednášateľmi v podaní popredných pedagógov z oblasti etnografie, etnomuzikológie, choreografie a pod.

 

Prednáška:

24. augusta o 17.00 h – 21:00 h - Ľudová hudba: vývoj, nástrojové zoskupenia, vzťah s ľudovým tancom - Mgr. Peter Obuch, PhD.

 

ETNO(laboratórium) - 8. cyklus

Ôsmy vzdelávací víkend prezenčnou formou v dňoch 27. – 28. augusta 2022

Tanečné a hudobné témy s prednášateľmi v podaní popredných pedagógov z oblasti etnografie, etnomuzikológie, choreografie a pod.

 

Prednášky:

27. augusta o 13.00 h – 17:30 h - Folklórny materiál a príprava tanečných interpretov pri tvorbe choreografie v detskom folklórnom kolektíve - Mgr. art. Lenka Šútorová-Konečná, ArtD.

28. augusta o 13.00 h – 16:00 h - Folklórny materiál a príprava tanečných interpretov pri tvorbe choreografie v detskom folklórnom kolektíve - Mgr. art. Lenka Šútorová-Konečná, ArtD.

 

ETNO(laboratórium) - 9. cyklus

Deviaty vzdelávací cyklus prezenčnou a online formou v dňoch 31. augusta – 1. septembra 2022

Tanečné a hudobné témy s prednášateľmi v podaní popredných pedagógov z oblasti etnografie, etnomuzikológie, choreografie a pod.

 

Prednášky:

31. augusta o 17.00 h – 19:00 h - Ľudová pieseň: ako ju počúvať a ako ju spievať- Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD.

1. septembra o 10.00 h – 13:30 h - Ľudová pieseň: ako ju počúvať a ako ju spievať.- Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD.

Nastavenia cookies