DEDKO REGIÓNU STARÁ ĽUBOVŇA

Názov podujatiaDEDKO REGIÓNU STARÁ ĽUBOVŇA
Dátum podujatia01. 10. 2021 - 31. 05. 2022
Participujúce subjektyĽubovnianske osvetové stredisko, Mesto Stará Ľubovňa, seniorské organizácie regiónu
Projekt„Stará Ľubovňa – Uzol Kultúry“, s číslom projektu 20-612-04849
Finančne podporené zFond na podporu umenia, podprogram 6.1 Mesto kultúry

Projekt DEDKO REGIÓNU STARÁ ĽUBOVŇA tvorili dve hlavné aktivity: organizácia multikultúrneho programu a prehliadky za účasti dedkov z miest a obcí okresu Stará Ľubovňa a organizácia okresnej literárnej súťaže „DEDKO ROZPRÁVAJ!“ určenej pre žiakov prvého a druhého stupňa základných a základných umeleckých škôl. Jeho realizáciu organizačne zabezpečovalo Ľubovnianske osvetové stredisko, Mesto Stará Ľubovňa a Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska.

 

Zámerom aktivity bola organizácia multikultúrneho podujatia, v rámci ktorého by sa prezentovali aktívni dedkovia – seniori z mesta Stará Ľubovňa a z obcí ľubovnianskeho regiónu. V regióne Stará Ľubovňa žijú po stáročia vedľa seba v zhode Slováci, Rusíni, Gorali, Spišskí Nemci, Rómovia a ďalší, a tak by sa na podujatí reprezentovala kultúra a tradície práve týchto národností a etník. Podujatie bude nadväzovať na úspešne začatú tradíciu podujatia Babička okresu Stará Ľubovňa.

 

Ciele projektu:

  • regionálna konfrontácia reprezentantov tradičnej ľudovej kultúry z rôznych miest a obcí,
  • vzájomné poznávanie pôvodných zvykov a tradícií rôznych národností a etník,
  • vzájomná spolupráca, sieťovanie a nadväzovanie regionálnych kontaktov,
  • obohatenie kultúrnej ponuky regiónu o nové podujatie,
  • prezentácia celoživotných vedomostí, znalostí, zručností staršej generácie,
  • vedenie mladej generácie k úcte k pôvodným zvykom a tradíciám a k ich uchovávaniu,
  • vyhľadávanie talentov prostredníctvom súťaže
Nastavenia cookies