Čas na báseň

Názov podujatiaČas na báseň - aj ONLINE
Dátum podujatia01.07.2021 - 30.06.2022
Participujúce subjektyMesto Stará Ľubovňa, Základná umelecká škola Jána Melkoviča, Ľubovnianska knižnica
Projekt„Stará Ľubovňa – Uzol Kultúry“, s číslom projektu 20-612-04849
Finančne podporené zFond na podporu umenia, podprogram 6.1 Mesto kultúry

 V Starej Ľubovni pôsobí jeden z najaktívnejších literárnych klubov na Slovensku, ktorý v roku 2020 oslavuje 25. výročie svojho fungovania.

Svoju tvorbu predstavia na niekoľkých „čítačkách“ v parku, v Galérii Provinčný dom, v kaviarničkách v centre mesta, v zborníku, ale aj obyvateľom a návštevníkom mesta Stará Ľubovňa rozdajú svoje básne vytlačené na letáčikoch.
 
Ciele
  • sprostredkovať literárnu tvorbu mladých literárnych talentov zo Starej Ľubovne širokej verejnosti prostredníctvom „čítačiek“ a prezentácií na rôznych miestach v meste,
  •  zorganizovať cyklus workshopov pre autorov literárnych textov s renomovanými básnikmi, prozaikmi a kritikmi 
  • vydať zborník literárnych prác ľubovnianskych autorov

ČAS NA BÁSEŇ - ŠTVORCYKLUS

1. CYKLUS: ČAS NA BÁSEŇ A DOBRÚ HUDBU

Kto si v sobotu 22. januára 2022 podvečer našiel čas na báseň, mal možnosť vychutnať si v Galérii Provinčný dom v rámci ART(LABORATÓRIA) v poradí tretiu prezentáciu vlastnej tvorby ľubovnianskych autorov.
Do kresla pre literárneho hosťa si sadla Lucia Čandíková Paraličová, poetka, recitátorka, učiteľka slovenského jazyka, dejepisu a anglického jazyka na Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, ktorá už niekoľko rokov vedie aj Akadémiu veľkých diel pre stredoškolákov. Svoje prvé literárne kroky začala robiť v 5. ročníku ZŠ v Plavnici v literárno-dramatickom krúžku LITERA pod vedením učiteľky Evy Kollárovej (dnes Eva Kollárová učí v ZUŠ Jána Melkoviča jej dcéru Soničku). Lucia Čandíková Paraličová je laureátkou mnohých literárnych súťaží, publikovala v rôznych literárnych časopisoch, zborníkoch i v rozhlase. Predstavila svoju novšiu tvorbu a prečítala aj svoje básne v šarišskom nárečí, ktoré budú súčasťou zborníka poézie v jazykoch národnostných menšín ľubovnianskeho regiónu - Krájanie jablka. V podaní moderátorky večera Niny Kollárovej zazneli aj poetkine prvotiny z plavnického obdobia.
Hudobným hosťom bola talentovaná akordeonistka Sára Sokolová zo ZUŠ Jána Melkoviča, ktorej sa venuje učiteľka Mária Budzáková. Sára je semifinalistkou známej medzinárodnej súťaže VIRTUÓZI. Svojím výkonom sa prebojovala medzi štvoricu najlepších interpretov Slovenska. Je laureátkou niekoľkých svetových, európskych a celoslovenských súťaží. Okrem toho, že predviedla kus svojho hudobného majstrovstva, prezradila spolu so svojou učiteľkou čosi zo zákulisia VIRTUÓZOV.
Svoju tvorbu predstavili aj najmladšie literárne talenty Soňa Čandíková a Natália Točeková, obe žiačky LDO ZUŠ Jána Melkoviča z triedy učiteľky Evy Kollárovej.
Na klavíri zahrali Soňa Čandíková a Vanesa Sopková, žiačky HO ZUŠ Jána Melkoviča z triedy učiteľky Márie Budzákovej ml.
ART(LABORATÓRIOM) sprevádzala Nina Kollárová.

 

O BÁSEŇ BLIŽŠIE

Žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ Jána Melkoviča majú za sebou aktivitami naplnený týždeň.
V utorok 5. apríla 2022 bolo v Ľubovnianskej knižnici jedenásť žiakov O báseň bližšie s básnikom a vydavateľom Petrom Milčákom. Veľmi sa im páčilo... 
5. až 8. apríla 2022 sa v Dome kultúry v Starej Ľubovni konal už 68. ročník okresného kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
LDO ZUŠ Jána Melkoviča úspešne reprezentovali 8 recitátori v 4 kategóriách: Eliška Jeleňová, Nela Chovancová, Ema Jeleňová, Lenka Melcherová, Tina Strenková, Natália Matoľáková, Ema Frӧhlichová a Marek Jaroš.
Ema Jeleňová, Tina Strenková, Ema Frӧhlichová a Marek Jaroš budú okres Stará Ľubovňa reprezentovať na krajskom kole HK v Prešove.
V piatok popoludní 8. apríla 2022 sa Tina Strenková, Lenka Melcherová a Ema Jeleňová stali súčasťou galaprogramu UZLENIE NÁRODNOSTÍ pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa Rómov v Starej Ľubovni. Predniesli slovenské preklady básní rómskych autorov, ktoré v origináli zarecitovali ich spolužiačky z LDO, z triedy Janky Pierovej.

 

BÁSEŇ PRE MOJE MESTO

V rámci podujatia ART(LABORATÓRIUM) sa aktívne pracuje na zborníku poézie Báseň pre moje mesto, v ktorom dostanú priestor renomovaní autori, ktorí sa vo svojej básnickej tvorbe venovali či venujú Starej Ľubovni, ale aj mladí autori - víťazi literárnej súťaže ZÁCHVEVY - Báseň pre moje mesto, ktorá prebieha pod patronátom Ľubovnianskej knižnice...

Na svojich výtvarných "básňach" pre svoje mesto pracujú aj miestni umelci, ktorých dielami bude kniha ilustrovaná...

Vo februári 2022 sa v Galérii Provinčný dom uskutoční tradičná výstava ľubovnianskych autorov ĽUBOVNIANSKE SPEKTRUM, ktorej témou bude Báseň pre moje mesto.

 

PRVÁ Z TVORIVÝCH SÚŤAŽÍ SPOZNALA VÍŤAZOV
Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Báseň pre moje mesto...
Ľubovnianska knižnica v rámci podujatí Mesto kultúry 2021 vyhlásila mimoriadny ročník literárnej súťaže Záchvevy s témou Báseň pre moje mesto Stará Ľubovňa.
Poézia nášmu mestu pristane. Svedčí o tom i fakt, že sa do súťaže zapojilo 59 autorov.
22. 2. 2022 sa uskutočnilo online stretnutie poroty v zložení:
Doc. Mgr. Pavol Markovič, PhD., literárny vedec, PU v Prešove,
Mgr. Nina Kollárová, PhD., poetka, PU v Prešove,
Mgr. Elena Vranovská, riaditeľka Ľubovnianskej knižnice,
PaedDr. Eva Kollárová, vedúca Ľubovnianskeho literárneho klubu.
Členovia poroty ocenili kvalitu a rôznorodosť básnických textov zaslaných do súťaže. Hlavnú cenu navrhli udeliť 21 (!) autorom.
Ocenení básnici sa stretli na Slávnostnom vyhodnotení súťaže v stredu 2. marca 2022 v Ľubovnianskej knižnici.
Za svoje dielka si prevzali diplomy a knihy od organizátorov.
Najlepšie básne budú publikované v zborníku poézie Báseň pre moje mesto, ktorý uzrie svetlo sveta v júni 2022...
Hudobným hosťom slávnosti bol úspešný, na medzinárodnej scéne oceňovaný, mladý akordeonista zo ZUŠ Jána Melkoviča Peter Sokol, žiak učiteľky Márie Budzákovej.
Podujatie ART(LABORATÓRIUM) – Báseň pre moje mesto je súčasťou projektu UZOL KULTÚRY – STARÁ ĽUBOVŇA – MESTO KULTÚRY 2021, ktorý z verejných zdrojov podporil
 
 
Výsledková listina
 
1. kategória 1. – 4. ročník
 
HLAVNÁ CENA
 
Patrícia Fabisová, ZŠ, Za vodou
 
Nela Holíková, ZUŠ Jána Melkoviča
 
Ema Imrichová, ZUŠ Jána Melkoviča
 
ČESTNÉ UZNANIE
 
Daniel Pompa, ZŠ, Za vodou
 
Timea Tureková, ZŠ, Za vodou
 
2. kategória 5. – 9. ročník
 
HLAVNÁ CENA
 
Soňa Čandíková, ZUŠ Jána Melkoviča
 
Sofia Filičková, ZŠ, Komenského ul.
 
Ema Jeleňová, ZUŠ Jána Melkoviča
 
Daniel Krompaský, ZŠ, Komenského ul.
 
Lenka Melcherová, ZUŠ Jána Melkoviča
 
Lenka Starinská, ZUŠ Jána Melkoviča
 
Tina Strenková, ZUŠ Jána Melkoviča
 
ČESTNÉ UZNANIE
 
Sára Hudáková, ZUŠ Jána Melkoviča
 
Dávid Jelenčík, ZŠ, Za vodou
 
Eliška Jeleňová, ZUŠ Jána Melkoviča
 
Ema Rusiňáková, ZUŠ Jána Melkoviča
 
Klaudia Šprochová, ZUŠ Jána Melkoviča
 
Natália Točeková, ZUŠ Jána Melkoviča
 
Lilien Katarína Tokarčíková, ZŠ, Komenského ul.
 
Kristína Zamišková, ZŠ, Komenského ul.
 
Viktória Živčáková, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda
 
3. kategória stredné školy
 
HLAVNÁ CENA
 
Mária Barnovská, ZUŠ Jána Melkoviča
 
Ema Fröhlichová , ZUŠ Jána Melkoviča
 
ČESTNÉ UZNANIE
 
Katarína Melcherová, ZUŠ Jána Melkoviča
 
4. kategória VŠ a mladí dospelí do 26 rokov
 
HLAVNÁ CENA
 
Marek Jaroš, ZUŠ Jána Melkoviča
 
Lenka Kolcunová, Gymnázium Terézie Vansovej
 
Adam Kollár, Stará Ľubovňa
 
Klaudia Rybovičová, Hromoš
 
5. kategória 26 – 50 rokov
 
HLAVNÁ CENA
 
Katarína Adamovská, Košice
 
Jana Imrichová, Stará Ľubovňa
 
ČESTNÉ UZNANIE
 
Mária Knapiková, Nová Ľubovňa
 
6. kategória nad 50 rokov
 
HLAVNÁ CENA
 
Zuzana Martišková, Topoľčany
 
Ivan Orovčík, Stará Ľubovňa
 
Ivana Šipošová, Stará Ľubovňa
 
 
BÁSEŇ PRE MOJE MESTO alebo RADOSŤ Z TVORIVOSTI
 
Vlastná literárna tvorba má v Starej Ľubovni pevné a hlboké korene. Zastrešenie tu našli dve celoslovenské literárne súťaže: Poetická Ľubovňa pre začínajúcich dospelých autorov a Dúha pre deti. Tiež regionálna súťaž Záchvevy. Od roku 1995 funguje v meste Ľubovniansky literárny klub. Mladí ľubovnianski autori získali najvyššie ocenenia azda na všetkých známych celoslovenských literárnych súťažiach. V ZUŠ Jána Melkoviča sa v rámci literárno-dramatického odboru vyučuje aj vlastná literárna tvorba.
Projekt UZOL KULTÚRY – STARÁ ĽUBOVŇA – MESTO KULTÚRY 2021 dovolil otvoriť brány tvorivosti a poznávania dokorán. Uskutočnili sa „čítačky“, tvorivé dielne a besedy so známymi spisovateľmi. Väčšina pod patronátom Ľubovnianskej knižnice. O svoje majstrovstvo sa s účastníkmi podujatí podelili napr. Peter Karpinský, Peter Milčák, Jozef Leikert, Nina Kollárová, Dávid Dziak, Braňo Jobus, Katarína Chapuis Šútorová, Vanda Rozenbergová, Marka Staviarska, Gustáv Murín, Petra Nagyová Džerengová či Kristína Baluchová.
Keď sme koncipovali projekt Mesta kultúry 2021, chceli sme, aby niektoré z jeho tvorivých výstupov zostali zaznamenané aj pre budúcnosť. Boli vyhlásené štyri umelecké súťaže: fotografická Ľubovňa objektívom (výstupom boli výstavy na rôznych miestach Starej Ľubovne), výtvarná Pohľadnica z nášho mesta (vznikol súbor ocenených pohľadníc), hudobná Pieseň pre moje mesto (víťaz nahral pieseň v štúdiu) a literárna Báseň pre moje mesto (výsledkom je predkladaný zborník).
Časť zborníka tvorí ocenená poézia zo súťaže Báseň pre moje mesto (označená je hviezdičkou), súťaž vyhlásila Ľubovnianska knižnica v rámci mimoriadneho ročníka Záchvevov. Porota pracovala pod vedením doc. Mgr. Pavla Markoviča, PhD. z Prešovskej univerzity v Prešove.
Dopĺňajú ju básne, ktoré boli venované Starej Ľubovni (napr. z pera Andreja Plávku či Ferdinanda Vokála), ale aj staršie básne ľubovnianskych autorov či autorov spätých so Starou Ľubovňou. Priestor dostali aj príležitostné básne a texty piesní (aj text víťaznej piesne Martina Kaletu zo súťaže Pieseň pre moje mesto).
Zborník je ilustrovaný výtvarnými dielami regionálnych autorov z výstavy Ľubovnianske spektrum, ktoré bolo venované práve Starej Ľubovni. Poéziu mladých ľubovnianskych autorov v časti Najmladší o svojom meste dopĺňajú ocenené obrázky zo súťaže Pohľadnica z nášho mesta.
Editorkou zborníka je Nina Kollárová, pod grafiku sa podpísala Katarína Bednárová.
Zborník poézie o Starej Ľubovni Báseň pre moje mesto zauzlil do jedného celku autorov niekoľkých generácií, básnikov i výtvarníkov, s ich jedinečnými pohľadmi na Starú Ľubovňu. Možno niektoré diela (najmä mladších autorov) nespĺňajú prísne umelecké kritériá, ale určite im nemožno uprieť úprimnosť a radosť z tvorivosti. A to je najdôležitejšie!
Nastavenia cookies