Bienále vizuálneho umenia

Názov podujatia Bienále vizuálneho umenia
Dátum podujatia1.8.2021 – 31.10.2021
Participujúce subjektyMesto Stará Ľubovňa, Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
Projekt„Stará Ľubovňa – Uzol Kultúry“, s číslom projektu 20-612-04849
Finančne podporené zFond na podporu umenia, podprogram 6.1 Mesto kultúry.

Témou Bienále vizuálneho umenia bude Krajina a architektúra klenotu severného Spiša – Starej Ľubovne. Podujatia sa zúčastní 20 profesionálnych umelcov (výtvarníkov, fotografov, sochárov, dizajnérov), ktorí budú tvoriť v interiéroch a tiež v exteriéri – priamo v zaujímavých lokalitách mesta Stará Ľubovňa. Zámerom je, aby sa jednotlivé druhy umenia a tvorba priblížili čo najviac k ľuďom, k ich obydliam, do ich pracovného prostredia, do oblastí oddychových zón mesta a pod., a preto sa bude určitá časť tvorby a prezentácie výsledkov realizovať v netradičných priestoroch (napr. v industriálnych, oddychových zónach mesta).

Ciele podujatia

  • konfrontácia umelcov v rôznych žánroch umenia,

  • vzájomná spolupráca, sieťovanie a nadväzovanie kontaktov,

  • obohatenie regiónu o nové formy vizuálneho umenia,

  • priblíženie vizuálneho umenia širokej verejnosti netradičnou formou,

  • podnietenie dialógu medzi umelcom a jeho umeleckým dielom, mestským prostredím a divákom

 

Bienále vizuálneho umenia je názov medzinárodného podujatia, na ktorom participovali výtvarníci, fotografi a dizajnéri z Maďarska, Poľska, Švédska a Slovenska. Počas desiatich dní umelci tvorili v ľubovnianskom regióne na tému Stará Ľubovňa, klenot severného Spiša. Podujatie, ktoré bolo realizované v rámci projektu UZOL kultúry - Stará Ľubovňa - Mesto kultúry 2021, začalo spoločným stretnutím účastníkov s organizátormi v nedeľu 22. augusta a trvalo do 1. septembra 2021.

V rámci podujatia organizátori realizovali tvorivé dielne, spoločenské stretnutia a prezentácie, výstavy diel autorov a mediálne prezentácie, ako i vydanie katalógu prác z bienále. Finálne výstupy z podujatia si široká verejnosť mohla pozrieť na vernisážach výstav vo vestibule Železničnej stanice v Starej Ľubovni a v Galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni dňa 30. augusta 2021.

Podrobnejšie informácie o priebehu podujatia a jeho výstupoch a krátke zostrihy boli priebežne zverejňované na webových a facebookových stránkach Ľubovnianskeho osvetového strediska, Mesta Stará Ľubovňa a facebookového profilu UZOL KULTÚRY, MESTO KULTÚRY 2021. Organizátormi podujatia sú Ľubovnianske osvetové stredisko, kultúrna inštitúcia Prešovského samosprávneho kraja a Mesto Stará Ľubovňa.

Podujatie BIENÁLE VIZUÁLNEHO UMENIA je súčasťou projektu UZOL KULTÚRY - STARÁ ĽUBOVŇA - MESTO KULTÚRY 2021, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

Súvisiace odkazy

Nastavenia cookies