BIENÁLE VIZUÁLNEHO UMENIA

Názov podujatiaBIENÁLE VIZUÁLNEHO UMENIA
Dátum podujatia01. 08. 2021 – 31. 10. 2021
Participujúce subjektyĽubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni, Mesto Stará Ľubovňa, výtvarníci a fotografi z regiónu
Projekt„Stará Ľubovňa – Uzol Kultúry“, s číslom projektu 20-612-04849
Finančne podporené zFond na podporu umenia, podprogram 6.1 Mesto kultúry

Aj napriek ekonomicky a zdravotnícky náročnému obdobiu, v ktorom sa väčšina aktivít a podujatí rušila a presúvali sa ich termíny, sa Ľubovnianske osvetové stredisko a partneri rozhodli zrealizovať medzinárodné podujatie za účasti umelcov vizuálneho umenia z Poľska, Maďarska, Švédska a Slovenska. V dňoch 22. 08. – 01. 09. 2021 sa v Starej Ľubovni a v okolí realizovalo BIENÁLE VIZUÁLNEHO UMENIA, na ktorom brali účasť výtvarníci, fotografi a dizajnéri zo štyroch krajín a tiež miestni a regionálni umelci. Podujatie s názvom BIENÁLE VIZUÁLNEHO UMENIA bolo zložené z viacerých aktivít podporujúcich rozvoj výtvarného umenia, dizajnu, videa, či fotografie. Prvou časťou bienále boli tvorivé dielne a workshopy, v rámci ktorých umelci tvorili diela a vzájomne konfrontovali svoju tvorbu. Druhou nemenej dôležitou časťou boli vzdelávacie aktivity spojené s rôznymi preznáciami, poznávaním charakteru regiónu a získavaním inšpirácie. A treťou časťou boli výstavné aktivity účastníkov, v rámci ktorých prítomní umelci v spolupráci s organizátormi vytvorili dve výstavy a tie boli následne sprístupnené verejnosti. Výstupom z podujatia bol okrem viacerých mediálnych prezentácií aj katalóg.

 

Účastníci aktivít projektu: umelci vizuálneho umenia zo štyroch krajín Európy - Maďarska, Poľska, Švédska a Slovenska. Išlo o mix umelcov z oblasti výtvarného umenia, grafiky, dizajnu, videa a fotografie, ktorí boli rozdelení na autorov súčasného a konceptualného umenia, autorov klasického umenia a fotografov. Okrem hosťujúcich umelcov dostali na bienále priestor i domáci umelci zo Starej Ľubovne a okolia.

 

Ciele podujatia

  • konfrontácia umelcov v rôznych žánroch umenia,
  • vzájomná spolupráca, sieťovanie a nadväzovanie kontaktov,
  • obohatenie regiónu o nové formy vizuálneho umenia,
  • priblíženie vizuálneho umenia širokej verejnosti netradičnou formou,
  • podnietenie dialógu medzi umelcom a jeho umeleckým dielom, mestským prostredím a divákom

 

Bienále vizuálneho umenia je názov medzinárodného podujatia, na ktorom participovali výtvarníci, fotografi a dizajnéri z Maďarska, Poľska, Švédska a Slovenska. Počas desiatich dní umelci tvorili v ľubovnianskom regióne na tému Stará Ľubovňa, klenot severného Spiša. Podujatie, ktoré bolo realizované v rámci projektu UZOL kultúry - Stará Ľubovňa - Mesto kultúry 2021, začalo spoločným stretnutím účastníkov s organizátormi v nedeľu 22. augusta a trvalo do 1. septembra 2021.

V rámci podujatia organizátori realizovali tvorivé dielne, spoločenské stretnutia a prezentácie, výstavy diel autorov a mediálne prezentácie, ako i vydanie katalógu prác z bienále. Finálne výstupy z podujatia si široká verejnosť mohla pozrieť na vernisážach výstav vo vestibule Železničnej stanice v Starej Ľubovni a v Galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni dňa 30. augusta 2021.

Podrobnejšie informácie o priebehu podujatia a jeho výstupoch a krátke zostrihy boli priebežne zverejňované na webových a facebookových stránkach Ľubovnianskeho osvetového strediska, Mesta Stará Ľubovňa a facebookového profilu UZOL KULTÚRY, MESTO KULTÚRY 2021. Organizátormi podujatia sú Ľubovnianske osvetové stredisko, kultúrna inštitúcia Prešovského samosprávneho kraja a Mesto Stará Ľubovňa.

Podujatie BIENÁLE VIZUÁLNEHO UMENIA je súčasťou projektu UZOL KULTÚRY - STARÁ ĽUBOVŇA - MESTO KULTÚRY 2021, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

Súvisiace odkazy

Nastavenia cookies