27.2.2014

Zasadnutie MsZ z 21.2.2014 - video záznam

P r o g r a m :

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania - (I.- 0:00)

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - (I.- 3:05)

3. Vystúpenie občanov - (I.- 4:05)

4. Protest prokurátora proti zákonnosti uznesenia mestského zastupiteľstva - (I.- 9:34)

5. Spolufinancovanie projektu ,,Prestavba Provinčného domu č. 12 - Dom umenia Stará Ľubovňa" -(II.- 0:00)

6. Prerokovanie požiadaviek vedenia Materskej školy, Vsetínska 36, Stará Ľubovňa a dodatkov v súvislosti s rekonštrukciou MŠ -(II. - 6:34)

4. Záver

Súvisiace video

I. MsZ 21.2.2014 Prehrať Video
I. MsZ 21.2.2014
II. MsZ 21.2.2014 Prehrať Video
II. MsZ 21.2.2014
Mesto, Publikované: 27.2.2014 | Zobrazené: 684

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies