28.3.2013

Zasadnutie MsZ z 20.3.2013 - video záznam

P r o g r a m

rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 20.03.2013

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Návrh zmeny programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových a príspevkovej organizácie na rok 2013
4. Návrh podmienok pre vyhlásenie verejného obstarávania „Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Stará Ľubovňa"
5. Návrh podmienok pre vyhlásenie verejného obstarávania „Poskytovanie služieb MAD v meste Stará Ľubovňa"
6. Prevádzkovanie vybudovanej infraštruktúry v rámci projektu „Dostavba kanalizácie m.č. Podsadek, Stará Ľubovňa"
*7. Informácia o stave riešenia "Vybudovanie hrádze na rieke Poprad"

8. Záver

* - doplnenie programu rokovania

Súvisiace video

1. 2.  bod programu Prehrať Video
1. 2. bod programu
3. bod programu Prehrať Video
3. bod programu
4. bod programu Prehrať Video
4. bod programu
5. bod programu Prehrať Video
5. bod programu
6. bod programu Prehrať Video
6. bod programu
7. bod programu Prehrať Video
7. bod programu
Mesto, Publikované: 28.3.2013 | Zobrazené: 838

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies