14.5.2012

Zasadnutie MsZ z 14.05.2012 - videozáznam

P r o g r a m :

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Žiadosť spoločnosti Active Solutions, s. r. o. Bratislava o splnenie záväzku Mesta Stará Ľubovňa v zmysle Zmluvy o poskytnutí konzultačných služieb
4. Informácia o odstúpení Ing. Štefana Mikuša z funkcie konateľa spol. s r. o. EKOS Stará Ľubovňa
5. Návrh na menovanie Mgr. Antona Karniša do funkcie konateľa spol. s r. o. EKOS Stará Ľubovňa
6. Návrh uznesení
7. Záver

 

 

K stiahnutiu

Súvisiace video

1. a 2. bod programu Prehrať Video
1. a 2. bod programu
Z5kzeAkr8vg Prehrať Video
3. bod programu
4. bod programu Prehrať Video
4. bod programu
5. bod programu Prehrať Video
5. bod programu
6. bod programu Prehrať Video
6. bod programu
Mesto, Publikované: 14.5.2012 | Zobrazené: 544

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies