10.5.2018

Zasadnutie MsZ 10.5.2018 - video záznam

P r o g r a m
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 10. mája 2018

 

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania.

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Projekt  „Telocvične  2018“ – schválenie  podania  žiadosti  o poskytnutie dotácie a spolufinancovania projektu. (01:50)

4. Rôzne. (05:50)

5. Záver

Súvisiace video

MsZ 10.05.2018 Prehrať Video
MsZ 10.05.2018
Mesto, Publikované: 10.5.2018 | Aktualizácia: 10.5.2018 | Zobrazené: 1005

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies