15.3.2024

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA ZŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

Vážení rodičia,

ak dieťa dovŕši do 31. 8. 2024 vek šesť rokov, je povinnosťou zákonného zástupcu prihlásiť ho na plnenie školskej dochádzky v základnej škole. Zápisy žiakov do 1. ročníka v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa na školský rok 2024/2025 sa budú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 48 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa, a to

v Základnej škole na Komenského ul. 6,

v Základnej škole na Levočskej ul. 6,

v Základnej škole Za vodou 14

a v Základnej škole Podsadek 140

konať v dňoch

3. apríla - 5. apríla 2024v čase od 13.00 do 17.00 h

 

Konkrétny spôsob zápisu v základných školách si môžete pozrieť na webových sídlach jednotlivých škôl:

https://zskomsl.edupage.org

https://zslevocskasl.edupage.org

https://zszavodousl.edupage.org

https://zspodsadek.edupage.org

 

Podľa platnej legislatívy žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Školské obvody podľa trvalého bydliska sú určené Všeobecne záväzným nariadením č. 35 o určení školských obvodov základných škôl v meste Stará Ľubovňa: 

https://www.staralubovna.sk/resources/File/vzn-c-35-o-urceni-skolskych-obvodov-zs.pdf

https://www.staralubovna.sk/resources/File/vzn-c-48-o-urceni-miesta-a-casu-zapisu-dietata-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky.pdf

 

 

Publikované: 15.3.2024 | Zobrazené: 355

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies