20.6.2019

Základnú školu Za vodou čaká výmena okien a dverí

Začiatkom tohto týždňa začala samospráva čiastočnú rekonštrukciu Základnej školy Za vodou, ktorá bude zameraná na výmenu výplní otvorov okien a dverí. Cieľom rekonštrukcie je zlepšiť tepelno-izolačné vlastnosti budovy školy, a tým zvýšiť jej energetickú hospodárnosť.

Základná škola Za vodou ožije počas nasledujúcich týždňov stavebným ruchom. V pondelok, 17. júna 2019 totiž Mesto Stará Ľubovňa oficiálne odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi stavby, ktorý začne s realizáciou jednotlivých stavebných prác zameraných na výmenu okenných a dverných výplní budovy základnej školy. Ide konkrétne o výmenu drevených zdvojených okien a balkónových dverí za plastové s tepelno-izolačným trojsklom, výmenu drevených vchodových dverí s jednoduchým zasklením za plastové a hliníkové vchodové dvere taktiež s tepelno-izolačným trojsklom i výmenu drevených presklených stien s vchodovými dverami s jednoduchým zasklením za presklené steny z hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostom a tepelno-izolačným dvojsklom. Dodané a osadené budú taktiež nové vnútorné a vonkajšie parapety, žalúzie a panikové kovanie. Súčasťou rekonštrukcie budú aj stavebné úpravy vonkajšej i vnútornej omietky a maľba ostenia po výmene výplní otvorov.

„Cieľom predmetnej rekonštrukcie v hodnote takmer 124 624 € je zlepšiť tepelno-izolačné vlastnosti budovy školy, pričom realizáciu jednotlivých stavebných prác bude zabezpečovať víťazný uchádzač verejného obstarávania, ktorým sa stala spoločnosť STAV MD s.r.o. z Trebišova. Dĺžka rekonštrukcie predstavuje 7 týždňov od protokolárneho odovzdania staveniska. V závislosti od klimatických a poveternostných podmienok, či výskytom nepredvídaných udalostí sa však termín dokončenia môže predĺžiť, avšak maximálne do doby začatia výučby v základnej škole," informuje Aleš Solár, prednosta Mestského úradu v Starej Ľubovni.

Žiaci navštevujúci ZŠ Za vodou tak absolvujú výučbu v novom školskom roku v lepších materiálno-technických podmienkach školy. Tie pozitívne ovplyvnia mieru energetickej hospodárnosti budovy, a tým zároveň znížia náklady súvisiace so spotrebou tepla, ktorého veľké straty predstavovali jeden z hlavných dôvodov výmeny okenných a dverných výplní budovy školy.

 

 

Mesto, Publikované: 20.6.2019 | Aktualizácia: 20.6.2019 | Zobrazené: 428

Partneri

Partnerské mestá