26.9.2023

VÝZVA NA ZAPLATENIE NEDOPLATKOV

           Mesto Stará Ľubovňa ako správca miestnych daní a poplatkov upozorňuje daňovníkov a poplatníkov, ktorí si ešte nesplnili svoju povinnosť a neuhradili daň z nehnuteľností, poplatok za komunálny odpad, daň za psa, daň za predajné alebo výherné automaty, prípadne daň za užívanie verejného priestranstva, aby tieto nedoplatky uhradili.

          Všetky údaje potrebné pre platbu sa nachádzajú v Rozhodnutí o vyrubení dane/poplatku. Zaplatiť je možné v pokladni mestského úradu alebo prevodom na účet mesta. V prípade, že si dlžníci svoje záväzky nesplnia do termínu splatnosti, správca dane bude musieť pristúpiť k vymáhaniu nedoplatkov prostredníctvom exekučného konania.

         V prípade potreby je možné si nedoplatky na daniach a poplatkoch overiť u pracovníčok daní a poplatkov, a to :

Mgr. Anna Hudáková (daň z nehnuteľností),

anna.hudakova@staralubovna.sk  t. č. 052/4315 261

 

Mgr. Natália Lichvárová (poplatok za komunálny odpad),

natalia.lichvarova@staralubovna.sk  t. č. 052/4315 218

 

Ing. Lucia Valkučáková (daň za psa a ostatné dane), 

lucia.valkucakova@staralubovna.sk  t. č. 052/4315 218

 

Ďakujeme za pochopenie

Publikované: 26.9.2023 | Zobrazené: 764

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies