17.7.2019

Verejná vyhláška - jednoduché pozemkové úpravy - lokalita Priemyselný park

Okresný úrad Stará Ľubovňa, Pozemkový a lesný odbor ako správny orgán príslušný podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov nariaďuje konanie o začatí jednoduchých pozemkových úprav

K stiahnutiu

Publikované: 17.7.2019 | Aktualizácia: 17.7.2019 | Zobrazené: 296

Partneri

Partnerské mestá