15.5.2019

Už o pár dní začína celomestský festival priateľstva a dobrovoľníckej činnosti

Približne 200 dobrovoľníkov rôznych vekových kategórií sa počas budúceho týždňa plánuje zapojiť do ambiciózneho projektu „Milujem svoje mesto - Milujem svoj kraj". Prešovský samosprávny kraj sa tak vďaka ľudom zo Starej Ľubovne, Prešova, Bardejova, Sabinova, Svidníka, Sniny i Vranova nad Topľou, ktorí sú ochotní urobiť viac ako sa od nich vyžaduje, spojí v priebehu piatich pracovných dní v jeden výnimočný celok.

Na podnet Prešovského samosprávneho kraja, predsedu Milana Majerského a dobrovoľníkov z mesta Prešov bola Stará Ľubovňa pozvaná zorganizovať na území mesta festival priateľstva a dobrovoľníckej činnosti s názvom „Milujem svoje mesto - Milujem svoj kraj". Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom pomoci dobrovoľníkov prispieť k úprave a skrášleniu verejných priestranstiev, pričom jeho pridanou hodnotou je aj výchova k občianstvu a rozvoj pozitívneho vzťahu k svojmu mestu, škole, majetku, prírode a pri správnej motivácii aj vytváraniu nezištných hodnôt. Festival sa bude konať v období od 20. do 24. mája 2019, kedy na väčšine škôl prebiehajú maturitné skúšky, a preto sa môže zapojiť aj väčší počet stredoškolákov. Samozrejme, dobrovoľníkom sa môže stať každý bez ohľadu na svoj vek. „V Starej Ľubovni sa do festivalu Milujem svoje mesto - Milujem svoj kraj zapoja žiaci Základných škôl na Komenského a Levočskej ul., študenti Gymnázia T. Vansovej i Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša, taktiež mládež z Centra voľného času. Účasť potvrdili aj seniori z Mestského klubu dôchodcov i Kresťanskí seniori. Predpokladaná účasť zatiaľ predstavuje viac než 200 dobrovoľníkov," informuje koordinátor akcie Miroslav Pristáš, referent životného prostredia a civilnej ochrany Mestského úradu v Starej Ľubovni. Zároveň dodáva, že jednotlivé práce zamerané na skrášlenie mesta budú pozostávať z čistenia verejných, oddychových plôch, a to v okolí cyklotrasy, potoka Jakubianka a rieky Poprad, taktiež lesoparku pri Ľubovnianskom hrade a vstupu do mesta od Poľskej ul. Zveľadené však bude aj okolie kaplnky na Levočskej ul. a Domu kultúry, nový náter dosky na mestských pieskoviskách, pričom prebehne i výsadba letničiek v rôznych častiach mesta.

„Veľmi si vážime, že do tejto akcie sa zapoja nielen mladšie vekové kategórie, ale aj seniori. V duchu hesla, ktoré festival nesie: ˏUrobme niečo dobré pre naše mesto, náš kraj len tak...ˊ to skutočne znamená, že sa dokážeme spojiť a dobrovoľne prispieť svojou prácou, svojim časom k zlepšeniu prostredia, v ktorom spoločne žijeme," s potešením konštatuje primátor mesta Ľuboš Tomko, ktorý sa v priebehu týždňa plánuje spolu s ďalšími dobrovoľníkmi zapojiť práve do osadenia masívneho stola z guľatiny v oddychovej zóne pod starým cintorínom. Primátor zároveň vyzýva tých, ktorí sa zatiaľ neprihlásili, no majú záujem stať sa súčasťou tohto výnimočného projektu, aby tak urobili počas nasledujúcich dní, a to zaslaním e-mailu na adresu miroslav.pristas@staralubovna.sk alebo telefonicky na 052/43 15 266.

Všetkým dobrovoľníkom vopred ďakujeme a tešíme sa spoluprácu!

Publikované: 15.5.2019 | Aktualizácia: 15.5.2019 | Zobrazené: 532

Partneri

Partnerské mestá