19.11.2020

INFORMÁCIE K TESTOVANIU NA COVID 19 - 3. KOLO

19.11.2020

 

3. kolo testovania na ochorenie COVID-19, ktoré bude dobrovoľné, sa v meste Stará Ľubovňa uskutoční v dňoch:

21. novembra 2020 (sobota) a 22. novembra 2020 (nedeľa) v čase od 8.00 h do 20.00 h nasledovne:

 

od 8.00 h do 11.45 h (posledný vstup na testovanie),

od 12.30 h do 16.45 h (posledný vstup na testovanie),

a od 17.30 h do 19.45 h (posledný vstup na testovanie).

 

 

POZOR ZMENA:

Testovanie bude prebiehať v 12 odberových miestach. Zrušené je odberové miesto č. 9 „PLAVÁREŇ“, ktoré bolo odporúčaným miestom testovania pre obyvateľov z ulíc Lipová, Mierová č. 46-48, 50-54, 56-66, 68-72, 74-86 (párne čísla).

Obyvateľom z týchto ulíc odporúčame využiť odberové miesta č. 10 – „MŠ KOMENSKÉHO 8“, resp. č. 13 – „MŠ TATRANSKÁ“.

 

Ostatné odberové miesta ostávajú nezmenené.

Odporúčame riadiť sa podľa priloženého harmonogramu.

 

 

 

05.11.2020

 

2. kolo testovania na COVID-19 sa v meste Stará Ľubovňa uskutoční v dňoch:

7. novembra 2020 (sobota) a 8. novembra 2020 (nedeľa) v čase od 8.00 h do 20.00 h nasledovne:

 

od 8.00 h do 11.45 h (posledný vstup na testovanie),


od 12.30 h do 16.45 h (posledný vstup na testovanie),


a od 17.30 h do 19.45 h (posledný vstup na testovanie).

 

 

Pre obyvateľov mesta Stará Ľubovňa je znova pripravených 13 odberných miest  (uvedené nižšie) podľa harmonogramu z predošlého víkendu.

 

 Viac informácií nájdete na www.somzodpovedny.sk

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční počas víkendu 

od 31. októbra 2020 (sobota) do 1. novembra 2020 (nedeľa) 

v čase od 7.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 22.00 h. 

 

Pre obyvateľov mesta Stará Ľubovňa je pripravených 13 odberných miest. Každé bude určené prednostne pre obyvateľov konkrétnych ulíc. Občania, ktorí v meste Stará Ľubovňa nemajú trvalý pobyt, sa môžu zúčastniť testovania na ktoromkoľvek odbernom mieste.

 

K testovaniu je potrebné sa preukázať občianskym preukazom. Deti do 15 rokov sa preukážu kartou poistenca.

 

Odberné miesta:

 

č. 1 – ZŠ Levočská

Ulice: Hviezdoslavova, Nám. sv. Mikuláša, Levočská, Farbiarska, Garbiarska, 1. mája

 

č. 2 – ZŠ Za vodou – Hlavný vchod

Ulice: Janka Kráľa, SNP, Prešovská, Za vodou 1, Duklianskych hrdinov, Jarmočná

 

č. 3 – ZŠ Za vodou – Zozadu – od garáží

Ulice: Za vodou 2-4, 5-10, 11-13, 18-31

 

č. 4 – Továrenská – Futbalový štadión

Ulice: Poľská, Továrenská, Mýtna, Popradská, Zámoyského, Podsaek 1-43, Zámocká, Podsadek 44-69

 

č. 5 – Podsadek – Komunitné centrum

Podsadek 70-149

 

č. 6 – Dom Kultúry

Ulice: Obrancov mieru, Sládkovičova, Nám. gen. Štefánika, Budovateľská, 17. novembra

 

č. 7 – Športová hala – malá

Ulice: Zimná 1-157, Vsetínska, Bernolákova, Tehelná, Štúrova

 

č. 8 – Športová hala – veľká

Ulice: Mierová 1-6, Okružná 1-23 (nepárne čísla), Letná 1-5, Vansovej, Okružná 80-82, Okružná 2-14 (párne čísla), 16-34 (párne čísla)

 

č. 9 – Plaváreň

Ulice: Lipová, Mierová 50-54 (párne čísla), 46-48 (párne čísla), 56-66 (párne čísla), 68-72 (párne čísla), 74-86 (párne čísla)

 

č. 10 – MŠ Komenského 8 – Elokované pracovisko

Ulice: Mierová 8-12 (párne čísla), Mierová 20-34A (párne čísla), Mierová 14-18 (párne čísla), Mierová 36-44 (párne čísla)

 

č. 11 – ZŠ Komenského 6 – Telocvičňa

Ulice: Letná 25-33 (nepárne čísla), Okružná 58-76 (párne čísla), Letná 8-22 (párne čísla), Letná 7, Okružná 25-129 (nepárne čísla)

 

č. 12 – ZŠ Komenského 6 – Hlavný vchod

Ulice: Letná 11-23 (nepárne čísla), Okružná 36-56 (párne čísla), Komenského, Letná 24-38 (párne čísla)

 

č. 13 – MŠ Tatranská

 Ulice: Mierová 7-11 (nepárne čísla), Mierová 13-31 (nepárne čísla), Tatranská 13-20, Tatranská 1-12

 

V záujme plynulého priebehu testovania a z dôvodu minimalizácie času čakania účastníkov testovania odporúčame riadiť sa podľa priloženého časového harmonogramu:

Publikované: 19.11.2020 | Aktualizácia: 19.11.2020 | Zobrazené: 12820

Partneri

Partnerské mestá