3.11.2023

SÚŤAŽ V ZBERE ŠIŠIEK A GAŠTANOV

SÚŤAŽ V ZBERE ŠIŠIEK A GAŠTANOV

1.ročník (2023)

 

Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01  Stará Ľubovňa, IČO: 00 330 167 v zastúpení PhDr.Ľuboš Tomko – primátor mesta

Účel súťaže: Účelom súťaže je vyzbierať čo najväčšie množstvo gaštanov, smrekových a borovicových šišiek. Na tento účel je možné využiť celé katastrálne územie mesta Stará Ľubovňa.

Lehota súťaže: Súťaž bude prebiehať od 5. 11 do 15.11.2023

Podmienky účasti na súťaži:

  1. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky materské a základné školy na území mesta Stará Ľubovňa.
  2. Do súťaže sa školy prihlásia zaslaním e-mailu pracovníkovi školského úradu na Mestskom úrade v Starej Ľubovni -PaedDr. Štefanovi Joštiakovi - stefan.jostiak@staralubovna.sk.
  3. Víťazom súťaže sa stáva tá škola, ktorá vyzbierala váhovo najväčšie množstvo gaštanov, smrekových a borovicových šišiek spolu.
  4. Školy musia gaštany a šišky priniesť roztriedené vo vreciach, taškách alebo iným spôsobom ku rampe OD Družba, kde prebehne váženie a vyhodnocovanie súťaže dňa 16.11.2023 v čase od 8:00 h do 11:00 h.
  5. Všetky vyzbierané gaštany a šišky zo všetkých zúčastnených škôl v súťaži budú použité ako materiál do bosonohého chodníka, ktorý sa pripravuje vo vnútroblokovom priestore D,E,F,G na sídlisku Západ v meste Stará Ľubovňa.
  6. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna škola alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži, výhru nezíska žiadna škola.

Ceny v súťaži:

  1. miesto -  víťazná škola získava putovný pohár a pozvánku na raňajkový piknik s primátorom mesta vo vnútroblokom priestore D,E,F,G v jarných mesiacoch roku 2024
  2. miesto – vecné ceny – Mesto Stará Ľubovňa
  3. miesto – vecné ceny – Mesto Stará Ľubovňa

Všetky deti zapojené v súťaži dostanú sladkú odmenu od vyhlasovateľa súťaže :)

 

 

 

 

Publikované: 3.11.2023 | Aktualizácia: 3.11.2023 | Zobrazené: 517

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies