5.12.2018

Staroľubovňanov čakajú zmeny v mestskej hromadnej doprave

Cestujúcich, ktorí využívajú služby mestskej autobusovej dopravy čakajú od roku 2019 viaceré zmeny. Tie sa dotknú nielen cestovného poriadku, ale aj počtu existujúcich zastávok.

Od augusta 2013 zabezpečovala mestskú hromadnú dopravu v Starej Ľubovni na základe zmluvy uzatvorenej na päťročné obdobie s opciou na ďalších päť rokov michalovská spoločnosť DZS - M.K. Trans s.r.o.. Ku koncu zmluvného vzťahu tak samospráva vyhlásila verejnú obchodnú súťaž, ktorá mala priniesť viaceré pozitíva v podobe štyroch nízkopodlažných, max. desať rokov starých autobusov pre jednoduchšiu prepravu hendikepovaných a mamičiek s kočiarmi, vybavených monitorovacím zariadením GPS a nezávislým kúrením. Súťaž však bola napokon zrušená. Samospráva tak z dôvodu zabezpečenia plynulosti poskytovania služieb mestskej hromadnej dopravy opäť pristúpila k podpisu zmluvy so spomínanou DZS - M.K. TRANS s.r.o na obdobie viac než 1 roka bez uskutočnenia ďalšieho verejného obstarávania na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave. Napriek tomu, že k zmene prepravcu nedôjde až do konca roka 2019, začalo Mesto s realizáciou ostatných dôležitých opatrení týkajúcich sa MHD. „Po ukončení nájomného vzťahu so súkromnou spoločnosťou, ktorá mala zastávky MHD v dlhodobom prenájme, sme v lete tohto roku uskutočnili ich komplexnú rekonštrukciu za približne 3 400 €. Plánované zmeny sa od 1. januára 2019 dotknú aj cestovných poriadkov jednotlivých autobusových spojov, ktoré budú viac zosúladené so spojmi železničnej a autobusovej dopravy, predovšetkým pre študentov cestujúcich do škôl v iných mestách. Pribudnú štyri nové zastávky, a to pri Tescu, železničnej stanici, cirkevnej škole a novom cintoríne. V súvislosti so spomínanou zastávkou pri novom cintoríne však nebude MHD premávať na tejto trase každý deň, ale iba raz týždenne. Ide o kompromisné riešenie, v rámci ktorého sme sa snažili zosúladiť požiadavku zo strany občanov, predovšetkým zlepšiť dostupnosť pietneho miesta pre staršiu generáciu občanov, no zároveň zabezpečiť vyťaženosť a ekonomickú efektívnosť zavedenia daného spoja MHD. Pracujeme taktiež na vytvorení prehľadnejších a vizuálne príjemnejších grafikonov. V priebehu budúceho roka zabezpečí prepravca nahradenie jedného až dvoch starších typov autobusov novšími, ekologicky šetrnejšími nízkopodlažnými autobusomi," informuje Aleš Solár, prednosta Mestského úradu v Starej Ľubovni.

Nove cestovné poriadky zverejní Mesto v priebehu nasledujúcich dní, najneskôr však do 10 dní pred ich uvedením do platnosti.

Publikované: 5.12.2018 | Aktualizácia: 5.12.2018 | Zobrazené: 346

Partneri

Partnerské mestá