18.3.2019

Spomienka na Mons. Jána Zentka

Vo farskom kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni si v nedeľu 17. marca 2019 pripomenuli 10. výročie smrti (+ 14. marec 2009) výnimočného kňaza a rodáka Mons. Jána Zentka, biskupského vikára.

Spomienkovú svätú omšu celebroval spišský diecézny biskup Štefan Sečka, ktorý ocenil, že sa nezabúda na tohto neobyčajne pracovitého kňaza. Prítomný bol emeritný pomocný spišský biskup Andrej Imrich, ďalej kňazi - rodáci zo Starej Ľubovne, ďalší kňazi spišskej diecézy, rodina a veriaci.

Po svätej omši bola spomienka pri jeho hrobe na starom cintoríne kde je Mons. Zentko pochovaný.

 

Pre spoločenstvo veriacich i celé mesto to bola príležitosť oživiť všetky spomienky a poznatky na tohto pozoruhodného človeka, ktorý svoju pozemskú púť ukončil v 51.roku života v čase, kedy najlepšie mohol zúročiť ovocie svojej zrelosti. 

 

Text a foto: Ľubomír Ogurčák

Mesto, Publikované: 18.3.2019 | Aktualizácia: 18.3.2019 | Zobrazené: 426

Partneri

Partnerské mestá