19.2.2021

Rozhodnutie č. OU-PO-OOP6-2021/007869-HAK zo dňa 15.02.2021 týkajúce sa JPÚ časti k.ú. Stará Ľubovňa, lokalita Nad Krivuľou

Partneri

Partnerské mestá