20.11.2023

Raňajky s primátorom mesta - 16.11.2023

RAŇAJKY S PRIMÁTOROM 2023

prijatie študentov stredných škôl pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

 

16. 11. 2023

 

Na základe návrhov riaditeľov škôl a školských zariadení dostali pozvanie na 11. ročník RAŇAJOK S PRIMÁTOROM 15 žiaci ľubovnianskych stredných škôl, ZUŠ a CVČ:

 

 

1.         Barbora Bulková, Gymnázium Terézie Vansovej

za aktívne pôsobenie v školskom a mestskom mládežníckom parlamente, za tvorbu projektov, vďaka ktorým vznikli na škole dve oddychové zóny pre študentov, za úspešnú reprezentáciu školy na súťažiach a v SOČ

 

2.         Filip Krafčík, Gymnázium Terézie Vansovej

za úspešnú reprezentáciu školy a mesta na celoslovenských a medzinárodných matematických, fyzikálnych a chemickým olympiádach a súťažiach a za úspešnú účasť na celoslovenskej prehliadke vedecko-technických projektov Amavet v Košiciach s projektom „Inteligentné okuliare“

 

3.         Vanesa Smreková, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša

za aktívnu prácu v programe DofE, kde pôsobí ako študentská ambasádorka, a za mimoriadnu angažovanosť v dobrovoľníckych činnostiach

 

4.         Filip Patarák, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša

za všestrannú pomoc škole pri jej propagácii, za aktívnu súčinnosť pri spracovaní audiovizuálneho materiálu

 

5.         Martin Varchol, Spojená škola, Jarmočná 108, OA

za úspešnú reprezentáciu mesta a školy na celoslovenskom kole finančnej olympiády, za účasť na medzinárodnom projekte eTwinning, ktorý získal ocenenie Európska značka kvality a 2. miesto v Národnej súťaži medzinárodných eTwinning projektov 2022 

 

6.         Dominika Adamovičová, Spojená škola, Jarmočná 108, OA

za úspešnú reprezentáciu mesta a školy na celoslovenskom kole finančnej olympiády, za účasť na medzinárodnom projekte eTwinning, ktorý získal ocenenie Európska značka kvality a 2. miesto v Národnej súťaži medzinárodných eTwinning projektov 2022 

 

7.         Juraj Janči, Spojená škola, Jarmočná 108

za aktívnu prácu na podujatiach a aktivitách organizovaných školou, realizáciu gastronomických akcií pri rôznych príležitostiach, reprezentáciu školy na krajskom kole SOČ a predmetových olympiádach v cudzom jazyku

 

8.         Liana Kurcinová, Spojená škola, Jarmočná 108

za aktívnu prácu na podujatiach a aktivitách organizovaných školou, realizáciu gastronomických akcií pri rôznych príležitostiach, reprezentáciu školy na krajskom kole SOČ a celoštátnom kole súťaže Spotreba pre život, kde získala hlavnú cenu

 

9.         Miroslav Kovalčík, Stredná odborná škola technická

za všestrannú aktívnu činnosť, účinkovanie v školskej speváckej skupine Mocne Chlopi, tvorbu propagačných videí školy v úlohe moderátora, za stvárnenie hlavnej postavy Petra v divadelnej hre Peter a Lucia v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, v ktorej účinkovali študenti SŠ PSK

 

10.       Samuel Ribovič, Stredná odborná škola technická

za účinkovanie v školskej speváckej skupine Mocne Chlopi, za technickú a grafickú súčinnosť pri tvorbe propagačných videí, za zodpovedné a tvorivé plnenie úloh, za vnášanie dobrej nálady do kolektívu

 

11.       Katarína Chmeliarová, ZUŠ Jána Melkoviča

za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a projektoch v populárnom speve, za aktívnu účasť na kultúrnych podujatiach v rámci mesta a regiónu

 

12.       Sofia Gontkovičová, ZUŠ Jána Melkoviča 

za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a projektoch v populárnom speve, za aktívnu účasť na kultúrnych podujatiach v rámci mesta a regiónu

 

13.       Jakub Smoroň, CVČ

za aktívnu prácu v mládežníckom parlamente vo funkcii predsedu, včlenenie nových aktivít do činnosti parlamentu a zapojenie mladých ľudí do darovania krvi

 

14.       Ema Mirgová, Spojená škola internátna

za reprezentáciu školy a mesta na medzinárodnom projekte v Poľsku, za účasť na Celoslovenských športových hrách OU v Michalovciach a za dobré výchovno-vzdelávacie výsledky

 

15.       Dominika Dlugošová, Spojená škola internátna

za reprezentáciu školy a mesta na medzinárodnom projekte v Poľsku, za účasť na Celoslovenských športových hrách OU v Michalovciach a za dobré výchovno-vzdelávacie výsledky

 

 

 

Publikované: 20.11.2023 | Zobrazené: 659

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies