4.2.2012

Preventívne opatrenia v súvislosti s mimoriadnou udalosťou

V súvislosti s mimoriadnou udalosťou (nedostatok zdravotne bezpečnej pitnej vody) môže spôsobiť nepriame dôsledky na zdravie obyvateľstva - ochorenia z nedostatku vody, infekčné ochorenia (črevné) a kožné (zo zníženia osobnej hygieny) a pod..
Nesmú sa podceňovať žiadne príznaky (hnačky, zvýšená teplota, bolesti brucha, hlavy, rôzne hnisavé infekcie, bolestivé, začervenané či teplejšie miesta na pokožke), ktoré môžu byť indikátorom začínajúcej choroby.
Pri problémoch je nutné vyhľadať odbornú pomoc!

Pri porušení hygienických zásad dochádza k epidemickému výskytu
alimentárnych ochorení.

Alimentárne (črevné) nákazy sa šíria tzv. fekálne - orálnou cestou. Miestom vstupu infekcie je zažívací trakt, pri prenose sa uplatňujú kontaminované potraviny, predmety dennej potreby, alebo k prenosu dochádza aj pri kontaminácii zdrojov pitnej alebo úžitkovej vody.
Nakaziť sa môžete aj z kocky ľadu alebo zmrzliny, ovocia alebo zeleniny, ak bola k príprave alebo na umytie použitá kontaminovaná voda (rôzne vírusové a bakteriálne infekcie črevného traktu, ktoré môžu vyvolať stafylokoky, salmonely, E. coli, rotavírusy, vírusy hepatitídy a iné).

Najdôležitejšie preventívne opatrenia:
- dodržiavať zásady osobnej hygieny
- na prípravu stravy používať výhradne pitnú vodu
- zabezpečiť si dostatočné zásoby pitnej vody
- na pitné účely používať len zdravotne vyhovujúcu pitnú vodu, ktorej zdravotná bezpečnosť je spoľahlivo (laboratórne)
overená, či sa jedná o vodu z individuálneho vodného zdroja (vlastná studňa), verejného alebo individuálneho vodovodu, resp. balenú pitnú vodu
- zvoliť vhodný spôsob likvidácie odpadových vôd
- dodržiavať čistotu prostredia
- v prípade zdravotných ťažkostí (bolesti brucha, hnačka, teploty) navštívte svojho ošetrujúceho lekára, resp. lekársku službu prvej pomoci.

Počiatočné ľahké príznaky nikdy nepodceňujte!

K stiahnutiu

Mesto, Publikované: 4.2.2012 | Zobrazené: 440

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies