13.11.2019

Ponukové konanie na uzatvorenie nájomného vzťahu - priestory v budove Domu Kultúry

Mesto Stará Ľubovňa v zastúpení primátorom PhDr. Ľubošom Tomkom v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Stará Ľubovňa a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva - vyhlasuje ponukové konanie na uzatvorenie nájomného vzťahu - prenájom nebytových priestorov.
Ponúkané priestory sa nachádzajú na I. NP Domu Kultúry, Nám. gen. Štefánika 5, Stará Ľubovňa (v súčasnosti zasadacia miestnosť a kuchynka).
Objekt a priestory sú kompletne zrekonštruované (nová fasáda so zateplením, nové okná, nové maľby, nové sociálne zariadenia (WC).

Výmera ponúkaného priestoru:
Predajná plocha: 78,00 m2
Ostatná plocha: 58,57 m2


Obhliadku nebytových priestorov je možné vykonať v pracovných dňoch od pondelka do piatka, v čase od 8.00 do 14.00 h.
Telefónny kontakt: +421 911 624 834
Mgr. Štefan Žid

K stiahnutiu

Mesto, Publikované: 13.11.2019 | Aktualizácia: 13.11.2019 | Zobrazené: 330

Partneri

Partnerské mestá